Gemeente Oost-Gelre


C-verslag B&W-VERGADERING D.D. 22 november 2010

|1.1     |Verzoek tot het    |Geen medewerking te verlenen aan een   |Wethouder Van|      |
|      |oprichten van een   |woning met een inhoud van 850 m3 op het  |Uem     |      |
|      |woning met een inhoud |perceel Zwolse Veenweg 4 te Groenlo;   |       |      |
|      |van 850 m3       |Vooruitlopend op de herziening van het  |       |      |
|      |            |bestemmingsplan Buitengebied wel     |       |      |
|      |            |medewerking te verlenen aan een woning op |       |      |
|      |            |het perceel Zwolse Veenweg 4 te Groenlo  |       |      |
|      |            |met een inhoud van maximaal 750 m3;    |       |      |
|      |            |Voor in procedure zijnde en nieuwe    |       |      |
|      |            |verzoeken de inhoudsmaat van 750 m3 voor |       |      |
|      |            |een woning in het buitengebied te hanteren|       |      |
|      |            |(geen 10% ontheffing mogelijk).      |       |      |
|OWZ     |            |                     |       |      |
|4.1     |Krediet herstraten   |Een krediet van E 7.850,00 beschikbaar te |Wethouder  |      |
|      |speelplaats onderbouw |stellen voor herstraten van het deel van |Hoijtink   |      |
|      |basisschool De ni-je  |de speelplaats bij de onderbouw van    |       |      |
|      |Veste, locatie     |basisschool De ni-je Veste, locatie    |       |      |
|      |Buitenschans      |Buitenschans               |       |      |
|BEO     |            |                     |       |      |
|5.1     |Planning jaarrekening |In te stemmen met de planning van de   |Wethouder  |      |
|      |en jaarverslag 2010  |jaarrekening en het jaarverslag 2010   |Wolterink  |      |
---- --