Provincie Noord-Brabant

Persbericht

23 november 2010

Activiteiten in en om het provinciehuis
De leden van het college van Gedeputeerde Staten
vertegenwoordigen de provincie bij tal van gelegenheden. Verschillende instellingen en organisaties organiseren bijeenkomsten en activiteiten in het Provinciehuis. Bijgaand een overzicht van de bijeenkomsten en activiteiten die in de komende periode van belang zijn. De agenda's van de vergaderingen van Provinciale Staten en de diverse statencommissies zijn terug te vinden op de website www.brabant.nl.

Datum Tijd Onderwerp - Locatie - Toelichting

24-11-2010 16.00 's-Hertogenbosch
Gedeputeerde Lily Jacobs maakt de resultaten van 10 jaar Platforms Promotie en Techniek bekend tijdens de
werkconferentie Brabant Voor Techniek. In de
bijeenkomst blikken deskundigen en betrokkenen terug op de resultaten in Brabant en kijken vooruit naar de trends en opgave voor de toekomst. De werkconferentie vindt plaats in de Orangerie, St. Josephstraat 15 a in 's-Hertogenbosch.

24-11-2010 17.00 Provinciehuis
Gedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema neemt het Bidbook van de Molenstichting in ontvangst in het
Provinciehuis, Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch.

25-11-2010 10.00 Provinciehuis
Gedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema opent het symposium Doorbreek Huiselijk Geweld-Praat Erover, van de Provinciale Vrouwenraad in het Provinciehuis, Brabantlaan1 in 's-Hertogenbosch.

25-11-2010 15.30 Waalwijk
Gedeputeerde Lily Jacobs spreekt over de demografische ontwikkelingen en de internationale 'Battle for Talent' in de toekomst tijdens het PACT Arbeidsmarktcafé bij
Mandemakers Groep, Gragtmanstraat 3 in Waalwijk.

25-11-2010 15.30 Tilburg
Gedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema opent de
OO Zone van het Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan
434 in Tilburg.

25-11-2010 16.30 Vught
Gedeputeerde Yves de Boer spreekt tijdens de
eindejaarsbijeenkomst van het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum (MCA) in Kasteel Maurick,
Reigerbosweg 3 in Vught.

25-11-2010 16.30 Tilburg
De heer Noud Derks, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving van de provincie, spreekt namens
gedeputeerde Ruud van Heugten in Tilburg de Brabantse Vastgoedsociëteit toe in het Willen II stadion,
Goirleseweg 34 in Tilburg.

25-11-2010 17.30 Provinciehuis.
De Commissie Beleidsevaluatie vergadert in het
Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

26-11-2010 09.00 Provinciehuis
De waarnemend burgemeester van de gemeente
Schijndel, de heer Opsteegh, wordt door de commissaris van de Koningin beëdigd.

26-11-2010 09.30 Provinciehuis.
De Commissie bestuur en middelen vergadert in het
Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

26-11-2010 09.30 Provinciehuis.
De Commissie ruimte en milieu vergadert op het
Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

26-11-2010 13.30 Den Haag
De Commissaris van de Koningin woont de viering van het 60 jarig jubileum van de Sociaal Economische Raad bij. De bijeenkomst vindt, in aanwezigheid van H.M.de Koningin, plaats in de SER-Raadzaal,

26-11-2010 13.30 Provinciehuis.
De Commissie economie, mobiliteit en grote stedenbeleid vergadert in het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's- Hertogenbosch.

26-11-2010 13.30 Provinciehuis.
De Commissie zorg, welzijn en cultuur vergadert in het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

26-11-2010 15.30 's-Hertogenbosch
Het nieuwe congrescentrum in de gerestaureerde
Brabanthallen wordt door de Commissaris van de
Koningin geopend.

27-11-2010 10.15 Provinciehuis
Gedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema, spreekt het Brabants Plattelandsparlement van de Vereniging van Kleine Kernen toe in het Provinciehuis, Brabantlaan 1 in
's-Hertogenbosch.

28-11-2010 14.00 's-Hertogenbosch
Na tien jaar onderzoek zijn alle historische grafzerken van de St.Jan beschreven. De werkgroep Grafzerken
presenteert in het Theater aan de Parade het eerste exemplaar van de publicatie over de grafzerken aan de commissaris van de Koningin, Wim van de Donk.

29-11-2010 13.30 Oirschot
Minister Schultz Van Hagen van Infrastructuur en
Milieu opent de derde rijstrook A58 in aanwezigheid van gedeputeerde Yves de Boer.

29-11-2010 18.00 Provinciehuis.
De Agendacommissie vergadert in het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

30-11-2010 09.00 Haren
Gedeputeerde Thoon Essed brengt een
werkbezoek aan de gemeente Haren, Mgr. Bekkersplein 2.

03-12-2010 14.30 Dongen
Gedeputeerde Lily Jacobs brengt een werkbezoek aan de gemeente Dongen. Om 14.45 bezoekt zij Ardagh Glass BV, Eindsestraat 133, Dongen, met aandacht voor hun CO2-project. Om 16.00 uur verricht zij de
openingshandeling op bedrijventerrein Tichelrijt in aanwezichheid van ondernemers, wethouders en pers. Locatie Van Loon Electrotechniek, Steenstraat 7d in Dongen.

---- --