Sociale secretariaten zijn klaar voor de elektronische maaltijdcheque

23/11/2010 16:25

USS

De Erkende Sociale Secretariaten hebben de afgelopen maanden samengewerkt aan een standaard voor de gegevensuitwisseling. Dit sectoraal voorstel is klaar om gebruikt te kunnen worden door de Sociale Secretariaten en de aanbieders van de elektronische maaltijdcheque.

De Unie van Erkende Sociale Secretariaten (USS) heeft niet gewacht op de publicatie van de Koninklijke Besluiten die de elektronische maaltijdcheque officieel in het leven roepen. Reeds vanaf de lancering van het idee richtte de USS een werkgroep op om zich te informeren bij de aanbieders. Van bij de start werd het idee gelanceerd om een gemeenschappelijk bestand op te maken om de gegevens met betrekking tot de bestelling van elektronische maaltijdcheques uit te kunnen wisselen.

Dit bestand is nu klaar voor toepassing. Hierdoor kan iedere werkgever die aangesloten is bij een erkend sociaal secretariaat op beide oren slapen. Op basis van de gegevens die de werkgever aan het sociaal secretariaat bezorgd, zullen de vier leveranciers vervolgens voor het correcte bedrag elektronische maaltijdcheques aan de individuele werknemer laten toekomen.

Door de goede samenwerking met de aanbieders van de elektronische maaltijdcheque is een deel van de communicatieketting nu verzekerd voor de toekomst.

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel