Ingezonden persbericht


Utrecht, 23 november 2010

Persbericht

NGI Valorisation Award 2010:
¤1 miljoen voor Canceer Genomics Centre
en Centre for Medical Systems Biology

Het Cancer Genomics Centre (CGC) en het Centre for Medical Systems Biology (CMSB) zijn de winnaars van de jaarlijkse Valorisation Award van het Netherlands Genomics Initiative (NGI). De prijs van ¤1 miljoen is uitgereikt door Onno van de Stolpe (CEO Galàpagos en lid van de NGI Raad van Toezicht) tijdens het Life Sciences Momentum dat vandaag plaatsvond.

De jury was verrast door de complementaire benadering van de twee Genomics Centres; elk Centre concentreerde zich op een essentieel element in de oprichting en groei van hun spin-off bedrijven. Beide Centres lieten indrukwekkende resultaten zien, waaronder een scala aan nieuwe bedrijven variërend van service bedrijven tot ondernemingen die zich richten op de ontwikkeling van therapeutica en diagnostica.

Ondanks het lastige ondernemersklimaat in de life sciences sector van de afgelopen jaren, hebben beide Centres hun support voor spin-offs via heel verschillende benaderingen succesvol opgezet. Bij het CGC vormt de uitzonderlijk ondernemende mentaliteit van de onderzoekers de basis voor de oprichting van nieuwe bedrijven. Het CMSB onderscheid zich volgens de jury door de intensieve ondersteuning die LURIS de onderzoekers biedt. De jury onderkent het belang van beide aanpakken en heeft daarom besloten de prijs gezamenlijk aan beide Centres toe te kennen.

Excellentie in spin-off creatie
Dit jaar is de NGI Valorisatie Award in het bijzonder bestemd voor het Genomics Centre dat het beste heeft gepresteerd in het opzetten en stimuleren van groei van spin-off bedrijven.

De NGI Valorisatie adviesraad besluit welke Centres de jaarlijkse Award in ontvangst mag nemen. Deze adviesraad, onder voorzitterschap van Rudy Dekeyser, Managing director Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), bestaat verder uit:


* Angus Livingstone (University of British Colombia)


* David Owen (ex-Medical Research Council Technology)


* Clemens van Blitterswijk (Universiteit Twente)


* René Kuijten (Life Sciences Partners)

NGI valoriseert intensief en actief
Naast de Valorisation Award zet NGI ook op andere manieren in op valorisatie. Hoewel excellent onderzoek en nieuwe technologieën ook voor NGI cruciaal zijn, ziet NGI onderzoek als een middel. Het uiteindelijke doel van valoriseren is het leveren van tastbare resultaten voor onze samenleving. Om resultaten van wetenschappelijk onderzoek goed te kunnen vertalen naar succesvolle toepassingen, is het belangrijk om de mogelijkheden van die onderzoeksresultaten al in een vroeg stadium op de juiste waarde te schatten. Bovendien moet gelijk in dat vroege stadium de noodzakelijke middelen en expertise worden ingezet. NGI heeft in totaal ¤32 miljoen geïnvesteerd in het eigen valorisatie-programma. Een belangrijk onderdeel hiervan is de ondersteuning van spin-offs in de life sciences. Hiervoor is een compleet start-up support pakket opgezet. Voor meer informatie zie www.lifesciencesatwork.nl.