Ingezonden persbericht


Afdeling Communicatie
Hilversum, 23-11-2010

Televisie
EENVANDAAG
Uitzending dinsdag 23 november
Nederland 1 - 18.15 uur

NIEUWE WET KEERT ZIEKEN ONNODIG MILJOENEN UIT

Duizenden zieken en gehandicapten krijgen van de overheid aan het eind van dit jaar een financiële tegemoetkoming, terwijl de door hen gemaakte kosten al eerder vergoed zijn door de zorgverzekeraar. Het gaat mogelijk om tientallen miljoenen die dubbel uitgekeerd worden door de nieuwe wet Wtcg. Dit blijkt uit onderzoek van EENVANDAAG onder 20.000 mensen. Tegelijk krijgen veel andere chronisch zieken en gehandicapten helemaal geen geld van dezelfde regeling.

De Wtgc, Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, vervangt de fiscale aftrek van de buitengewone ziektekosten. Minister Schippers overweegt de wet af te schaffen als het geld niet terecht komt bij de mensen voor wie het bedoeld is, zo zegt zij vanavond in een reactie in EENVANDAAG. Zij wil de wet nog een laatste kans geven: "Ik vind dat die regeling goed moet werken. Krijgen we hem niet goed, krijgen we hem niet scherp, dan moeten we hem afschaffen", aldus Schippers.

5000 Deelnemers aan het onderzoek van EENVANDAAG krijgen een tegemoetkoming van 150 tot 500 euro op basis van Wtgc. 12 Procent van hen zegt het geld niet nodig te hebben omdat hun kosten al door de ziektekostenverzekeraar betaald zijn.

Veel ondervraagden zitten niet op het geld te wachten en zien liever dat het terecht komt bij mensen die het echt nodig hebben: "In mijn familiekring hebben drie personen een bedrag gekregen. Bij alledrie zijn de kosten betaald door de zorgverzekering. Dit geld had beter besteed kunnen worden!", aldus een deelnemer.

Blinden krijgen niets

Bijna één op de tien deelnemers (9 procent) krijgt geen geld, maar denkt dat hij wel voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Onder hen bevinden zich honderden chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten, zoals slechthorenden en blinden die jaarlijks hoge kosten maken. Zij vragen zich af waarom zij niet onder de regeling vallen: "Na twee hersenbloedingen ben ik zwaar gehandicapt en zit in een rolstoel. Ik krijg geen tegemoetkoming omdat ik te weinig medicijnen gebruik."

Over het onderzoek
Aan het onderzoek deden 20.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. 5000 Van hen krijgen een tegemoetkoming op basis van de Wtcg. Het onderzoek vond plaats van 15 tot en met 18 november 2010. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

De uitslag is te vinden op www.eenvandaag.nl.Ingezonden persbericht