Ingezonden persbericht


PERSREACTIE
Leidschendam, 23 november 2010

RND: KvK heeft geen toegevoegde waarde

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) heeft verheugd gereageerd op het pleidooi van een aantal Tweede Kamerfracties voor het afschaffen van de Kamer van Koophandel (KvK). Afgelopen maandag maakten D66, GroenLinks en de VVD bekend dat zij de taken van de Kamer van Koophandel fors willen beperken. De winkeliersorganisatie constateert dat veel ondernemers de toegevoegde waarde van de Kamer van Koophandel niet zien.

Vooral het lobbywerk door de Kamer stuitte afgelopen jaren op weerstand onder winkeliers. In veel gemeenten toonde de KvK zich voorstander van de invoering van de omstreden reclamebelasting. Deze belasting heeft bijgedragen aan fors hogere lasten voor ondernemers in de binnenstad.

De RND vindt twee van de drie taken van de KvK overbodig. Ondernemers betalen voor elk van de taken een aparte heffing. De heffing voor 'regiostimulering' is in feite een heffing voor belangenbehartiging door de KvK. Dat is niet meer van deze tijd. Ondernemers moeten zelf bepalen wie hun belangen behartigd. Dit is dus verplichte winkelnering door de KvK.

Ook de voorlichtingstaak van de KvK moet anders. De RND constateert dat ondernemers hier amper gebruik van maken. Vaak gaat men hiervoor naar een professionele adviseur of naar de brancheorganisatie. Voorlichting voor starters kan uitstekend worden gevoerd door organisaties zoals Syntens. Daar is geen KvK voor nodig.

De RND pleit ervoor dat de KvK wordt teruggebracht naar één organisatie met één kantoor dat zich slechts bezighoudt met het beheren van het Handelsregister. De huidige organisatie, kan op de schop.

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is een overkoepelende werkgeversorganisatie. De bij de RND - via de brancheverenigingen - aangesloten detailhandelsondernemingen vertegenwoordigen ruim 20.000 vestigingen, 300.000 werknemers en een jaarlijkse omzet van ¤ 40 miljard. De RND behartigt de gemeenschappelijke economische en sociale belangen van zijn leden.