Universiteit Leiden

Eredoctoraten voor Peter van Straaten en Ian Hodder

Tekenaar en schrijver Peter van Straaten en archeoloog Ian Hodder van Stanford University krijgen ieder een eredoctoraat van de Universiteit Leiden. De eredoctoraten worden uitgereikt op 8 februari 2011, de 436e verjaardag van de universiteit.

Peter Van Straaten

Peter Van Straaten krijgt zijn eredoctoraat vanwege de uiterst scherpzinnige wijze waarop hij mensen en maatschappelijke verschijnselen observeert en analyseert, en gedrags- en denkprocessen blootlegt. Hiermee verrijkt hij het wetenschappelijk onderwijs en bewijst hij ook de wetenschap zelf een dienst. Zijn erepromotor is de hoogleraar experimentele klinische psychologie Willem van der Does.

Gedurende ruim een halve eeuw heeft Peter van Straaten zich ontwikkeld tot een van de voornaamste chroniqueurs van de Nederlandse samenleving. Zijn werk herinnert de moderne, technologisch verwende, wetenschapper eraan dat observatie van gedrag met het blote - maar getrainde - oog de onmisbare basis is voor de psychologie. In het universitaire onderwijs blijken de tekeningen van Peter van Straaten zeer behulpzaam om studenten een beeld te geven van uiteenlopende psychologische verschijnselen, waaronder alledaagse uitingsvormen van zelfs zeldzame persoonlijkheidsstoornissen - een vaardigheid die nog ongeoefende psychologen gewoonlijk lastig onder de knie krijgen.

Meer over het eredoctoraat voor Peter van Straaten

Ian Hodder

Ian Hodder is een archeoloog van wereldfaam. Hij is bekend geworden als pionier van een vernieuwende theoretische benadering van de archeologie: de zogenoemde post-processuele archeologie. Deze interpretatieve, niet-positivistische benadering opende de archeologie voor een breed scala aan nieuwe interpretatiemogelijkheden vanuit de sociale en tekstuele wetenschappen. Hodder maakte er school mee in de jaren tachtig en negentig, toen hij aan de Universiteit van Cambridge werkte.

Hodder is sinds begin jaren negentig leider van het Çatalhöyük Archeological Project. De 9000 jaar oude Neolithische site Çatalhöyük in Centraal-Anatolië (Turkije) geldt als een paradepaardje van de hedendaagse archeologie in het Nabije Oosten. De site wordt niet alleen geconserveerd en in context geplaatst, maar ook wordt het brede publiek nauw betrokken bij de opgraving en deelgenoot gemaakt van het ontsloten erfgoed. Çatalhöyük is tevens een proeftuin voor de postprocessuele manier van archeologie bedrijven die Hodder voorstaat; zowel de archeologen als de betrokken gemeenschappen krijgen de gelegenheid deel uit te maken van het interpretatieve proces.

Meer over het eredoctoraat voor Ian Hodder

Voor wie zijn eredoctoraten?

Een eredoctoraat van de Universiteit Leiden wordt toegekend aan bijzondere, professionele wetenschappers. Daarnaast komen ook personen ervoor in aanmerking die in cultureel of maatschappelijk opzicht werkzaamheden hebben verricht waardoor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op uitzonderlijke wijze zijn bevorderd.