Universiteit Leiden

Nieuw programma voor masterstudenten ontwikkelt leiderschapstalent

De Universiteit Leiden start in september 2011 een nieuw extra-curriculair programma voor excellente masterstudenten. 'Groeien in leiderschap' helpt kennis en vaardigheden te ontwikkelen die onmisbaar zijn voor leiderschapsrollen. Het programma is mogelijk dankzij samenwerking met 15 maatschappelijke partners en een subsidie uit het Siriusprogramma. Deze werd op 18 november officieel verleend door de staatssecretaris van Onderwijs, Halbe Zijlstra.

Potentiële leiders

Groeien in leiderschap is bedoeld voor gemotiveerde masterstudenten die zeer goed presteren zonder studievertraging, en die de ambitie hebben om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Ze volgen het programma naast hun reguliere masterprogramma. Na een selectieprocedure doen ze in de praktijk essentiële kennis en ervaring op met leiderschap. In teamverband werken de studenten onder begeleiding van een docentcoach aan een praktijkopdracht, aan de hand waarvan ze ervaren wat leiderschap inhoudt. Parallel hieraan volgen studenten vaardigheidstrainingen en seminars over leiderschap. Zo ontdekken ze de potentiële leider in zichzelf, worden ze zich bewust van hun waarden en normen op dit gebied en ontwikkelen ze belangrijke leiderschapsvaardigheden. De studenten stellen hun vorderingen vast op basis van assessments aan het begin en aan het einde van het programma.

Behoefte studenten en werkgevers

Het programma voldoet aan een behoefte bij zowel masterstudenten als bij werkgevers. Uit een onderzoek onder Leidse studenten bleek dat 70% van hen belangstelling heeft voor leiderschapsprogramma´s. Nederlandse werkgevers vinden het belangrijk dat er in het onderwijs ook aandacht wordt besteed aan leiderschapscompetenties als helder communiceren, verantwoordelijkheid nemen, effectief onderhandelen en conflicthantering.

Samenwerking overheid en bedrijfsleven

Het Siriusprogramma stelt universiteiten en hogescholen in staat hun studenten uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen De subsidie die de Universiteit Leiden heeft ontvangen wordt ingezet om Groeien in leiderschap te ontwikkelen en tot bloei te brengen. Na 2014 zal het programma zelfstandig gaan draaien. Tijdens de subsidieperiode krijgt Leiden steun van 15 partners:


* Gemeente Den Haag

* Provincie Utrecht

* TNT

* Rabobank

* LUMC

* Gemeente Leiden

* Provincie Zuid-Holland

* Ministerie OCW

* Akzo Nobel

* Boer en Croon

* Vereniging Nederlandse Gemeenten

* UWV

* Royal Haskoning

* Oxfam NOVIB

* DG Algemene Bestuursdienst

Deze bedrijven en instellingen in het publieke en private domein begeleiden de studenten in de praktijk en stellen voorzieningen beschikbaar. Bovendien betalen ze een bijdrage voor de diensten die de studenten leveren.

Excellentietraject compleet

De Universiteit Leiden biedt nieuwsgierige en internationaal georiënteerde studenten in elke studiefase de mogelijkheid een excellentieprogramma te volgen. Voor vwo-scholieren is er het Pre-University College, en voor bachelorstudenten het Leiden University College en het Honours College. Masterstudenten kunnen onderzoeksgerichte masteropleidingen en talentgerichte programma's volgen. Het nieuwe programma Groeien in leiderschap maakt het excellentietraject voor masterstudenten compleet.