Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Datum: 23 november 2010

Bedrijven aan de slag met biodiversiteit

Biodiversiteit staat op de agenda van een toenemend aantal bedrijven. Verrassend veel bedrijven hebben al initiatieven voor biodiversiteit genomen. Niet ideële, maar zakelijke motieven staan daarbij voorop. Dat blijkt uit het rapport B4B: Business for Biodiversity dat is geschreven in opdracht van het Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving.(1)

Een groeiend aantal bedrijven is tot de conclusie gekomen dat ze afhankelijk zijn van biodiversiteit en dat ze medeverantwoordelijk zijn voor behoud daarvan. Het gaat dan vooral om biodiversiteit in het bedrijfsproces, in de productieketen en op de bedrijfslocatie. Dat heeft geleid tot een breed scala van initiatieven. Enkele voorbeelden die in het rapport worden genoemd:
* Duurzame teelt van gerst voor Heineken in het project Veldleeuwerik.
* Weleda, producent van (zelfzorg)geneesmiddelen en lichaamsverzorgingsproducten, onderscheidt zich in de markt door gebruik van natuurlijke ingrediënten, op basis van biologische kwaliteit.
* Waterleidingbedrijven maken gebruik van waterzuivering door de bodem. Brabant Water loost bovendien gezuiverd spoelwater op een ven met bijzondere flora en fauna. Het bedrijf gebruikt de heikikker als symbool voor zijn inspanningen voor biodiversiteit. Steeds meer bedrijven maken ook afspraken over biodiversiteit. Dat doen zij onder meer via ronde tafels over palmolie, soja en katoen, via certificering (zoals het MSC-keurmerk voor vis, oorspronkelijk een initiatief van Unilever) en via samenwerking met internationale natuurorganisaties.

Zulke initiatieven worden volgens het Platform des te belangrijker nu de rijksoverheid bezuinigt op de uitgaven voor natuur. De overheid heeft een stimuleringsregeling ingevoerd om maatregelen van bedrijven voor biodiversiteit te bevorderen. Het Platform adviseert minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om deze regeling voort te zetten en extra stappen te zetten. De rijksoverheid zou biodiversiteit ook mee moeten nemen in het innovatiebeleid en in haar eigen inkoopbeleid, zoals bijvoorbeeld al gebeurt bij de invulling van het inkoopbeleid voor hout.

Daarnaast zou de overheid bevordering van biodiversiteit moeten opnemen in het takenpakket van semi-overheidsbedrijven, zoals waterleidingbedrijven, waterschappen en havenbedrijven.

Het Platform heeft zijn advies uitgebracht in het kader van het Jaar van de Biodiversiteit.