Rijksoverheid


Werk in vleesindustrie moet nog veiliger

Nieuwsbericht | 23-11-2010

De Arbeidsinspectie ziet bij haar controles in de vleesverwerkende industrie verbetering van de veiligheid van werknemers, maar nog niet genoeg. Bij meer dan de helft (54 procent) van de ruim 250 bezochte slachterijen en vleesverwerkende bedrijven was vorig en dit jaar iets mis. In 2005 was dat 61 procent en in 2003 zo'n 75 procent.

Vooral onbeschermd werken met machines en messen leverde gevaar op. De branche maakt wel serieus werk van arbeidsomstandigheden, maar de afspraken werden in de praktijk lang niet altijd nageleefd. Dat moet verbeteren, vindt de Arbeidsinspectie: het gedrag op de werkvloer moet veiliger worden. Naar aanleiding van de resultaten van de inspecties spant de branche-organisatie zich daarvoor al extra in. Ze heeft maatregelen op een rij gezet waarmee bedrijven veiligheidsrisico's kunnen voorkomen, vooral bij het werken met messen en machines.

Documenten en publicaties

Werk in vleesindustrie moet nog veiliger

De Arbeidsinspectie ziet bij haar controles in de vleesverwerkende industrie verbetering van de veiligheid van werknemers, maar ...

Persbericht | 23-11-2010 | SZW

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zie ook


* Arbeidsomstandigheden | Onderwerp | SZW
* Gezond en veilig werken | Onderwerp | SZW

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051