Gemeente Gennep


Verkiezingen gemeenteraad

Verkiezingen gemeenteraad op 24 november
In de gemeente Gennep zijn, vanwege de eerder geplande herindeling, in maart 2010 geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor november 2010 waren eerst gemeentelijke herindelingsverkiezingen gepland.

Inmiddels is het voorstel tot herindeling bij de val van het kabinet door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Dit betekent dat het wetsvoorstel voor de herindeling niet meer behandeld wordt door de nu zitting hebbende Tweede Kamer.

Er komt dus geen herindeling van de gemeenten Gennep, Bergen, Mook en Middelaar per 1 januari 2011.

Om die reden kiezen inwoners van Bergen, Gennep en Mook & Middelaar op 24 november nu ieder hun eigen gemeenteraad.

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 24 november a.s. zijn er in de gemeente Gennep gemeenteraads- verkiezingen. Op dinsdag 12 oktober 2010 vindt de kandidaatstelling voor de verkiezingen plaats.

Op die dag kunnen tussen 9.00 en 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd in het gemeentekantoor aan het burgerloket, waar het hoofdstembureau gevestigd is.

De benodigde formulieren zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos verkrijgbaar bij het burgerloket.

Het gaat hierbij om:

* de lijsten van kandidaten (model H 1)

* de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)

* de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
* machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)
* de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

* de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10)

Voor de kandidaatstelling moet, in beginsel, een waarborgsom van EUR 225,- worden betaald. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer 28.50.02.740 ten name van de gemeente Gennep, onder vermelding van "waarborgsom kandidaatstelling" en de naam van de betreffende partij. De verplichting tot het betalen van een waarborgsom geldt niet voor een kandidatenlijst van een politieke groepering waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de politieke groepering zijn toegekend.

Voor meer informatie over de wettelijke voorschriften rond de inlevering van kandidatenlijsten kunt u terecht bij het burgerloket in het gemeentekantoor, Ellen Hoffmannplein 1, 6591 CP Gennep.