Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek


Wetenschappelijk eindsymposium NWO-programma Cognitie

24 november 2010

Grand Hotel Karel V Utrecht

Op woensdag 24 november 2010 NWO wordt het NWO Programma Cognitie afgesloten met een wetenschappelijk symposium in Grand Hotel Karel V te Utrecht. Het programma is in 2001 van start gegaan en heeft in totaal EUR 12,5 miljoen geleverd ten behoeve van het cognitieonderzoek.

Het eindsymposium heeft als doel het publiek op de hoogte te brengen van de onderzoeksresultaten die dit breed opgezette programma heeft opgeleverd. Verscheidene wetenschappers uit het programma zullen op deze dag de resultaten van hun onderzoek op verschillende wijze presenteren. Daarnaast zijn Nancy J. Nersessian (Georgia Institute of Technology, USA), Wolfgang Prinz (Max Planck Insitute for Human Cognitive and Brain Sciences. Germany) and Eve Clark (Stanford University,USA) de genodigde keynote sprekers.

Iedereen met interesse in het programma Cognitie is van harte welkom. De toegang tot het symposium is gratis, maar registratie via deze site is verplicht.