Rijksvoorlichtingsdienst

Koningin opent nieuwbouw bètafaculteit Universiteit van Amsterdam

Hare Majesteit de Koningin opent woensdag 24 november het nieuwe gebouw van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). In het nieuwe gebouw zijn alle bètadisciplines van de UvA - onderwijs en onderzoek - bij elkaar gebracht op één locatie, op Science Park Amsterdam.

Het gebouw is ontworpen door Rudy Uytenhaak Architectenbureau bv, Meyer en Van Schooten Architecten en Architectuurstudio HH. De UvA gaf de architecten de opdracht een gebouw te ontwerpen dat ruimte biedt voor de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Deze samenwerking geldt zowel binnen de bètafaculteit als met nabijgelegen nationale onderzoeksinstituten en bedrijven op Science Park Amsterdam.

Met de voltooiing van de nieuwbouw is de eerste van drie nog te vormen campussen gerealiseerd. De komende jaren volgen de gammawetenschappen op het Roeterseiland en de alfadisciplines op het Binnengasthuisterrein.