Maastricht University

Trefwoorden: digitale waren, piraterij

Promotie drs. Michael S. Yang
School of Business and Economics.

Promotor: prof.dr. P.J.J. Herings. Co-promotor: dr. R. Peeters. Titel: "Piracy and P2P File-sharing Networks".
Woensdag 24 november 2010, 16.00 uur

Wij vinden dat de producenten van digitale waren niet zoveel te lijden hebben van piraterij als de consumenten er profijt van hebben. De maatschappij als geheel heeft profijt van piraterij. Een consumentensurplus is de waarde van de consumptie van een product minus de prijs, en het producentensurplus is de prijs minus de kosten (ruwweg de winst). De totale welvaart is dan de som van het surplus van alle consumenten en producenten (waarde minus kosten). Het zou de welvaart kunnen verminderen als autoriteiten de bescherming van de rechten van intellectueel eigendom te sterk benadrukken. Als we het jaar 2003 vergelijken met 1999, had volgens onze schattingen de Amerikaanse muziekindustrie te lijden van een misgelopen jaarlijkse winst van $1.6 miljard. Totale jaarlijkse welvaart gestegen met $13.1 miljard. In 2008 daalde de jaarlijkse winst met nogmaals $1.4 miljard, terwijl de jaarlijkse welvaart steeg met wederom $12.4 miljard. In 2020 zal de jaarlijkse welvaart reusachtig zijn verbeterd met $29.7 miljard sinds 1999.

De academische zittingen van de Universiteit Maastricht vinden plaats in de Aula, Minderbroedersberg 4-6.