Gemeente Abcoude


Informatiebijeenkomst 24 november: Rechtsbescherming bij hersenziekten

Mag mijn man nog autorijden? Kan mijn moeder haar eigen bankzaken nog wel regelen? In Nederland lijden ruim 300.000 mensen aan dementie of Parkinson, hersenziekten waarbij het verstandelijk functioneren geleidelijk achteruit gaat. Vaak ontstaan er problemen met dagelijkse handelingen. Dan komt de familie voor moeilijke beslissingen te staan. Zelfstandig beslissen en handelen is een groot goed in onze samenleving. Hoe kunnen we in het dagelijkse leven de dementerende behoeden voor ongewenste gevolgen van doen en laten en tegelijk zijn recht respecteren om besluiten te nemen die hij nog wel kan overzien? Dat kan gaan ook gaan over opname in ziekenhuis of verpleeginrichting en beslissingen rond het levenseinde. Voor de familie zijn dit vaak lastige themas om te bespreken. Hierover gaat de informatiemiddag, ingeleid door Marjolein Haasbroek op de komende informatiebijeenkomst van Tympaan-Abcoude, getiteld Dementie en Rechtsbescherming.

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 24 november a.s. bij Tympaan, Dorpszicht 22 van 14.00 tot 15.30 uur. U bent van harte welkom. Toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u bellen met het mobiele nummer van Steunpunt Mantelzorg van Tympaan: 06 - 45103660.
---

9 november 2010