Rechtbank Almelo


Meet the judge - In gesprek met de rechter

Almelo, 9 november 2010 - Hoe wordt iemand rechter? Wat doet een rechter eigenlijk? Hoe worden straffen bepaald en wat zijn moeilijke zaken voor een rechter? Stel deze en andere vragen zelf aan rechters van de rechtbank Almelo!

Op 24 november worden door gerechten in het hele land `Meet the judge' bijeenkomsten georganiseerd waarin de ontmoeting en het gesprek tussen burger en rechter voorop staan. Met `Meet the judge' kan het publiek op een laagdrempelige manier de dialoog aangaan met rechters en raadsheren. U kunt die vragen stellen die u altijd al graag wilde stellen over de rechtspraak in Nederland. De gesprekken zijn nadrukkelijk niet bedoeld om individuele zaken te bespreken.

Ook de rechtbank Almelo doet mee aan `Meet the judge'. De bijeenkomst vindt plaats van 19:30 tot 22:00 uur in de Bibliotheek Hengelo Beursplein (adres: Beursstraat 34, 7551 HV Hengelo). De toegang is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt. Wilt u zeker zijn van een plaats, meldt u dan aan via e-mail: info.rb.almelo@rechtspraak.nl.

De laatste jaren neemt de maatschappelijke belangstelling voor rechtspraak toe. Vooral voor strafzaken is er veel aandacht. Rechtspraak is bijna altijd openbaar; toch zitten maar weinig mensen op de publieke tribune. Door mensen in een informele sfeer te ontvangen, hopen rechters beter in gesprek te raken met burgers. Om diezelfde reden organiseert de Rechtspraak eens per drie jaar een landelijke Open Dag. Op 7 november vorig jaar werd deze voor de derde keer georganiseerd. De dag trok een recordaantal bezoekers.

Zie voor `Meet the judge' bijeenkomsten van andere gerechten de landelijke pagina www.meetthejudge.nl.

Bron: Rechtbank Almelo
Datum actualiteit: 9 november 2010 Naar boven