Gemeente Wieringen

Onderzoek sport & bewegen en brochure voor 50+'ers op Wieringen Sport & Bewegen

Medio november 2010 ontvangen 1200 willekeurig geselecteerde inwoners van 50 jaar en ouder een vragenlijst van de gemeente Wieringen. Doel is in beeld te brengen of het aanbod voor sport en bewegen aansluit op de wensen en behoeften van senioren.

Bovendien heeft de gemeente Wieringen Sportservice Schagen opdracht gegeven in kaart te brengen welke sport-, beweeg- en ontmoetmogelijkheden er zijn voor 50+âers in de gemeente. Hiervan is een brochure gemaakt waarvan het eerste exemplaar woensdag 24 november door Katinka Wiltenburg (hoofd Sportservice Schagen) aan sportwethouder de heer J.J.M. de Waal zal worden uitgereikt. Dit zal plaatsvinden om 14.00 uur tijdens de gymnastiekactiviteit van de ANBO Wieringen in de gymzaal van obs Alvitloschool (Elft 53 in Hippolytushoef). Dit gymuur voor 60+âers staat onder leiding van Dorien Sybenga.

Â

De spiksplinternieuwe brochure is vanaf eind november verkrijgbaar op het gemeentehuis van Wieringen, bij Wonen Plus Welzijn en Sportservice Schagen. Verder ligt de brochure bij diverse instanties zoals: woonzorgcentra, bibliotheken, apotheken, huisartsen, fysiotherapeuten, dorpshuizen, tandartsen, etc.

Â

Sport en Bewegen is gezond, leuk om te doen en biedt mogelijkheden voor sociale contacten. En dat is precies wat veel mensen willen. Dat is ook wat de gemeente Wieringen wil. De gemeente Wieringen vindt het belangrijk dat er voldoende sport- en beweegmogelijkheden zijn voor haar inwoners en zo ook voor de 50+âers. Het is van groot belang dat de sport- en beweegactiviteiten afgestemd zijn op hun wensen en behoeften.

Â

Met het anonieme onderzoek wil de gemeente Wieringen de behoeften van zowel sporters als niet-sporters in kaart brengen. Er wordt veel waarde gehecht aan de mening van beide groepen mensen. De mening van iedere senior van 50 jaar tot 100+ is van belang. Zo wordt duidelijk wat mensen tegenhoudt om meer te bewegen: ontbreekt een bepaalde faciliteit, is het de bereikbaarheid van een locatie, gaat het om een lichamelijke beperking, enzovoorts. Om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen is het erg belangrijk dat iedereen die de vragenlijst ontvangt, wil meewerken aan dit onderzoek.

Â

Het onderzoek heeft eind oktober 2010 ook plaatsgevonden in de gemeente Wieringermeer en wordt uitgevoerd in samenwerking met Sportservice Schagen en Sportservice Noord-Holland. Met de resultaten van het onderzoek zal de informatievoorziening over sport en bewegen verbeteren en concreet aan de slag worden gegaan om ervoor te zorgen dat 50+âers voldoende kunnen (blijven) bewegen en sporten. Al met al moet het in de toekomst voor senioren makkelijker en aantrekkelijker worden om te sporten.

Â

Voor meer informatie over de vragenlijst of de brochure kunt u contact opnemen met Sportservice Schagen, Ellen Schouten, telefoon: 0224 - 21 47 74 of e-mail: eschouten@sportserviceschagen.nl