Gemeente Best

Openbare vergadering COVM Eindhoven

17-11-2010

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Eindhoven (COVM) vergadert op woensdag, 24 november 2010 om 20.00 uur. De vergaderlocatie is de raadzaal in het gemeentehuis van Veldhoven, Meiveld 1 te Veldhoven, telefoonnummer (040) 25 84 411. De vergadering van de COVM is openbaar. De zaal is geopend vanaf 19.45 uur.

De belangrijkste onderwerpen die in deze vergadering aan de orde zullen komen zijn:

* Jaarrapportage geluidbelasting 2009 rondom de Vliegbasis Eindhoven.
* Rapportage geluidhinder 3e kwartaal 2010 Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport

* Het advies van de heer Alders aan het Kabinet over de ontwikkeling van luchthaven Eindhoven in het kader van de nationale capaciteitsvraag.

De stukken liggen met ingang van 17 november 2010 ter inzage in de gemeentehuizen van Best , Eersel, Veldhoven, Oirschot en Eindhoven.
---