Gemeente Wunseradiel


Gemeenteraadsverkiezing Súdwest Fryslân / Nieuwe gemeentenaam

Zoals voor een ieder bekend is, is volgende week woensdag 24 november de gemeenteraadsverkiezing. U als kiesgerechtigde inwoner van de fusiegemeente, kunt deze dag een stem uitbrengen voor de leden van de gemeenteraad voor de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân. Nieuwe gemeentenaam
Gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezing kunt u als kiesgerechtigde inwoner zich ook uitspreken over de naam van de nieuwe gemeente. Op het stembureau krijgt u daarvoor een apart formulier uitgereikt waarop u uw voorkeur voor de nieuwe naam kenbaar kunt maken. Dit formulier levert u ook weer in op het stembureau. Op het formulier kunt u een keuze maken voor de naam Súdwest Fryslân, Sneek Súdwest Fryslân, of de keuze geen van beide namen. De uitkomst van de ingediende keuzes zullen aan de nieuwe gemeenteraad worden voorgelegd. Het is vervolgens de bevoegdheid van de nieuwe gemeenteraad om de definitieve naam voor de nieuwe gemeente vast te leggen.

Verkiezingsavond
Na een lange dag vol spanning en afwachting bent u vanaf 21.30 uur van harte welkom in de Walrus te Sneek. Rond 22.00 uur wordt het verkiezingsprogramma geopend. Onder leiding van Gerard van der Veer worden er tussentijdse uitslagen bekend gemaakt en kan men kijken en luisteren naar de diverse standpunten en meningen van verschillende politici. Verder kijken we terug op de verkiezingsdag zelf en kan men alvast kennismaken met unieke beelden van de gemeente Súdwest Fryslân. Rond middernacht worden de voorlopige uitslagen per stembureau en per partij op totalen bekend gemaakt.