Gemeente Enkhuizen

Informatieavond project gezondheidscentrum Diligence Molenweg Enkhuizen

Zoals bekend heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de rechter die uitspraken doet in geschillen tussen overheid en burger) het bestemmingsplan voor het gezondheidscentrum aan de Molenweg vernietigd. De rechter oordeelde dat het bestemmingsplan niet goed was gemotiveerd.

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de initiatiefnemer van het project besloten het bouwplan en het bestemmingsplan op enkele punten aan te passen. Vervolgens zal opnieuw de procedure voor het bestemmingsplan doorlopen moeten worden. Om inwoners op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken, worden zij door de gemeente uitgenodigd voor een openbare informatieavond op woensdag 24 november. De locatie is de Nutszaal, aan het Patershof 4 in Enkhuizen (ingang via de parkeerplaats achter de HEMA. De aanvang is 19.30 uur. Van de avond wordt een verslag gemaakt. De bijeenkomst staat open voor iedereen.