Gemeente Lochem


Provincie snoeit en kapt bomen

De provincie Gelderland is gestart met de jaarlijkse snoei- en kapwerkzaamheden langs de provinciewegen in het wegendistrict Gelderland Noord.

De werkzaamheden worden in Lochem uitgevoerd van 1 november tot 10 december 2010. Daarnaast worden langs diverse wegen kortdurende snoei- en kapwerkzaamheden uitgevoerd die buiten de hiervoor genoemde planning vallen. Tijdens alle werkzaamheden wordt het verkeer geregeld met tijdelijke verkeersregelinstallaties.

Meer informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland, Jan van de Beek (088) 880 71 00 begin_of_the_skype_highlighting (088) 880 71 00 end_of_the_skype_highlighting of de afdeling Communicatie, Persdesk, (026) 359 94 46 begin_of_the_skype_highlighting (026) 359 94 46 end_of_the_skype_highlighting. Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, (026) 359 87 17 begin_of_the_skype_highlighting (026) 359 87 17 end_of_the_skype_highlighting.

Op www.gelderland.nl/werkenaandeweg en www.bereikbaargelderland.nl kunt u ook informatie vinden over de werkzaamheden.