Zelfsturende Volvo komt dichterbij

24/11/2010 11:15

Volvo Cars Nederland bv

Volvo klaar om road train-technologie te testen

Zelfsturende Volvo komt dichterbij

Het Europese SARTRE-project waaraan Volvo deelneemt draait inmiddels een jaar. Doel ervan is het ontwerpen, testen en homologeren van techniek voor voertuigen die zichzelf op snelwegen kunnen besturen in zogenoemde road trains. Momenteel probeert het SARTRE-team - dat bestaat uit zeven partners - voor het eind van 2010 een eerste ontwikkelingstest uit te voeren met een leidende en een volgende auto. Vandaag is een documentaire uitgebracht waarin het eerste jaar van dit researchinitiatief in beeld wordt gebracht.

In het eerste jaar van het in totaal drie jaar durende SARTRE-project is de doelstelling road train-technologie te ontwikkelen en demonstreren die verbeteringen in de verkeersdoorvoer en snellere reistijden mogelijk maakt. Dit moet leiden tot meer comfort voor bestuurders, minder ongelukken en een lagere brandstofconsumptie en dus minder CO2-uitstoot.

Voorbereidende werk

Het grootste deel van het eerste jaar is besteed aan de conceptfase, waarin het consortium onderzoek heeft gedaan naar de uitgangspunten voor een toepasbaar colonne-volgsysteem. Onderdelen die onderzocht zijn, zijn gebruik en toepassing, menselijke factoren, gedrag in relatie tot colonne rijden, systeemparameters en specificaties voor de opbouw van de prototypen. Na dit essentiële voorbereidende werk kan het team nu beginnen aan de implementatiefase, waarmee het testen van auto's kan starten.

Strategische interactie

Het SARTRE-team beoogt momenteel om voor het einde van 2010 de eerste tests met een leidende en een volgauto uit te voeren. De eerste stap bestaat uit de installatie van de benodigde hardware in de beide auto's, implementeren van communicatie tussen de auto's en het inbouwen en integreren van sensoren en controlearmen voor de laterale en longitudinale controle van de volgauto. De cruciale integratie van de software die noodzakelijk is om de auto's automatisch te laten rijden is al begonnen. In latere fasen in 2011 en begin 2012 wordt het concept gedemonstreerd met een colonne van vijf auto's, waarbij ook strategische interactie met andere weggebruikers mogelijk is.

Menselijke factoren

In de acht minuten durende documentaire - te zien op de website van SARTRE (www.SARTRE-project.eu, www.youtube.com/volvocarsnews en www.media.volvocars.com) - is een serie interviews te zien met deelnemers en belanghebbenden van het project. De film toont ook het testen in simulators in Bilbao, Spanje, waar menselijke factoren bij de implementatie van een colonne-volgsysteem zijn onderzocht. Een voorbeeldgroep van mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en met uiteenlopende rijervaring is getest in de simulator. Door dit simulatiewerk heeft het team tot in detail kunnen bepalen wat de reacties van bestuurders zijn wanneer zij in colonne rijden of wanneer zij zelfstandig rijden in een omgeving waar ook road trains rijden.

De partners hebben ook drie technische documenten gepubliceerd met daarin specifieke details over het werk in de conceptfase. Deze documenten, eveneens beschikbaar op www.SARTRE-project.eu, behandelen de uitdagingen van colonne rijden op de openbare weg, de manier waarop het SARTRE-project de ontwikkeling van colonne rijden benadert en de menselijke factoren bij het invoeren van een dergelijk systeem.

Een foto van dit onderwerp is (rechtenvrij) beschikbaar op ANP Fotonet (www.anp-photo.com) en zichtbaar op www.perssupport.nl.

http://www.media.volvocars.nl
Volvo