Gemeente Spijkenisse


Ondernemers Voorstraat krijgen financieel duwtje in de rug bij `eigen' opknapplannen

24 november 2010

Met een speciale stimuleringspremie willen de Gemeente Spijkenisse en Woningcorporatie Maasdelta ondernemers in de Voorstraat stimuleren de bestaande gevels van hun pand(en) aan te pakken.

De Stimuleringsregeling Gevelrenovatie Voorstraat 2010-2011 maakt onderdeel uit van de opwaardering van de oudste winkelstraat van Spijkenisse. Tal van ondernemers meldden zich maandagavond in het gemeentehuis om zich te laten informeren over de stand van zaken én de stimuleringspremie.

Onderhoud en uitstraling van een winkelpand beïnvloeden de totaalindruk van een winkelstraat. Juist op dat vlak is volgens de gemeente Spijkenisse en woningcorporatie Maasdelta in de Voorstraat winst te behalen. De gemeente en Maasdelta steken al geruime tijd de handen uit de mouwen door panden strategisch op te kopen en grondig op te laten knappen. Verschillende ondernemers hebben zich hierdoor al laten inspireren.

Verbeteringen worden zichtbaar in de Voorstraat, maar we zijn er nog niet. Het is aan een ieder om een steentje bij te dragen, vanuit de eigen rol en binnen de eigen mogelijkheden. De `Stimuleringspremie Gevelrenovatie Voorstraat', een gezamenlijk initiatief van de gemeente en Maasdelta, is bedoeld om ondernemers te bewegen hun bestaande gevel te verbeteren en zo bij te dragen aan een positieve uitstraling van de Voorstraat. In veel gevallen is een bescheiden ingreep al voldoende. Denk aan een schilderbeurt, het plaatsen van een nieuwe luifel of markies of het aanpassen van een rolluik. De premie is van toepassing op kosten die in direct verband staan met werkzaamheden aan de gevel of aan reclame-ornamenten. Het kan gaan om de kosten van een aannemer, maar ook om een architectenhonorarium, wanneer ondernemers er de voorkeur aan geven een deskundige in te schakelen.

Inspiratie
Aanvragen voor de premie worden beoordeeld door een stedenbouwkundige van de gemeente Spijkenisse en een architect, waarbij het Beeldkwaliteitsplan Voorstraat als toetskader wordt gebruikt. Ondernemers die op zoek zijn naar inspiratie, vinden hierin concrete voorbeelden van de nostalgische uitstraling van gevels en puien zoals die voor de Voorstraat beoogd wordt. De bijdrage per pand bedraagt maximaal 50% van de investeringskosten met een maximum van EUR 2.000,= (ex. BTW). Het totale beschikbare budget voor de stimuleringsbijdrage is EUR 50.000,= (ex BTW) en is bedoeld voor renovaties die in de jaren 2010 en 2011 zijn of worden uitgevoerd.

Meer informatie
De volledige tekst van de `stimuleringsregeling Gevelrenovatie Voorstraat 2010-2011' en het bijbehorende `Beeldkwaliteitsplan Voorstraat' is te vinden via de link onderaan dit artikel. Ondernemers kunnen voor meer informatie ook terecht bij de afdeling Projecten, telefoon: (0181) 69 69 75 of via e-mail: gemeente@spijkenisse.nl.
Ondernemers uit de Voorstraat die niet bij de informatieavond aanwezig zijn geweest, ontvangen automatisch een informatiepakket.