Zorgprofessionals vragen het vertrouwen van hun bestuurders en van VWS

24/11/2010 11:58

Werken aan de Zorg

Administratieve lastendruk in zorginstellingen vertoont grote verschillen

Mensen die in de zorg werken willen in de eerste plaats zorg verlenen, geen formulieren invullen. Toch gaat veel van hun tijd op aan administratieve handelingen en blijft er weinig tijd over voor de cliënt. Gemiddeld besteden zorgprofessionals 60% van hun werkdag aan directe zorgtaken en 40% aan administratieve taken. Maar de verschillen tussen de zorginstellingen zijn groot. In sommige instellingen is de administratieve lastendruk teruggedrongen tot 20% en besteedt men 80% van de tijd aan de cliënt. Er is dus veel ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit het rapport van Werken aan de Zorg 'Meer Tijd voor de Cliënt'. Het rapport is op 23 november bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) te Diemen gepresenteerd aan ruim 250 zorgbestuurders- en professionals. Op de bijeenkomst stond de vraag centraal, hoe creëren wij meer tijd voor de cliënt? De zorgverleners formuleerden en aantal concrete adviezen aan hun bestuurders en aan het ministerie van VWS.

VWS: 'Met een telefoontje is vaak meer opgelost dan met een nieuwe regel'

Tijdens de presentatie van het rapport formuleerden 250 zorgprofessionals een aantal concrete aanbevelingen voor hun werkgevers. Een van de belangrijkste ergernissen is dat de zogenaamde 'handen aan het bed' te weinig vertrouwen krijgen om zelfstandig te werken aan kwalitatief betere zorg. Veel professionals geven aan dat ze graag gebruik willen maken van de mogelijkheid om zelf te kunnen indiceren. Maar het gaat ook om vertrouwen tussen management en professionals binnen instellingen. Tijdens een aansluitende bijeenkomst voor bestuurders werden deze punten gedeeld.

Mevr. Van Bennekom, directeur Langdurige Zorg van VWS, ging met de aanwezigen in gesprek. Zij gaf aan zich ervan bewust te zijn dat veranderingen vaak veel vragen van zorgorganisaties. 'Als regelgeving echt een probleem vormt, denk ik daar graag over mee. Met een telefoontje is vaak meer opgelost dan met een nieuwe regel.'

Thea Leeuwangh zorgheld 'Meer Tijd voor de Cliënt'

In de onderzoeken van Werken aan de Zorg wordt gekeken naar de landelijke resultaten en trends. Maar er is ook oog voor de zorgaanbieders, projecten en zorgprofessionals die er in positieve zin uit springen. Voor die laatsten wordt rond elk thema een verkiezing van de zorgheld georganiseerd. Ditmaal waren de genomineerden Mark Wesseling (manager Zorgproces Ondersteuning bij Lentis), Ruud Jonkman (directeur bij Thuiszorg Rotterdam) en Thea Leeuwangh (beleidsmedewerker bij het CIZ). Zij hebben alle drie een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de zorg. Op www.werkenaandezorg.nl verzamelden zij sinds eind oktober stemmen. Thea Leeuwangh werd dinsdag verkozen tot Zorgheld 'Meer Tijd voor de Cliënt'.

Onderzoek 'Meer Tijd voor de Cliënt'

Overheid en instellingen proberen al jaren het papierwerk terug te dringen. Maar het kan nog beter. Er is veel winst te behalen op instellingsniveau, zo blijkt uit bovenstaande cijfers. Ook kan er veel bereikt worden als toezichthouders en financiers niet elk hun eigen eisen stellen aan instellingen. Het is niet genoeg om enkel regels en wetten te versoepelen. De zorgsector moet van een cultuur van controle en risicomijden naar een systeem gebaseerd op vertrouwen op kennis en ervaring en een strenge beoordeling van resultaten. Dit is alleen mogelijk wanneer alle partijen bereid zijn de huidige manier van werken te veranderen.

http://www.werkenaandezorg.nl