GroenLinks
GroenLinks wil tijdelijke stop op databases persoonsgegevens

Woensdag 24 november 2010, 12:45u - Tofik Dibi

* justitie

* privacy

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi wil een moratorium op databases met persoonsgegevens. Dibi dient daartoe vandaag een voorstel in tijdens de behandeling van de justitiebegroting in de Tweede Kamer. Dibi wil dat minister Opstelten (Justitie) met een lijst komt waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel databases er zijn en welke gegevens zijn opgenomen. Ook moet volgens hem elke Nederlander het recht krijgt op inzage in de eigen persoonsgegevens.

Volgens Dibi gaat er te vaak iets fout met de verzameling van persoonsgegevens en moet er eerst afspraken worden gemaakt over toezicht en beveiliging. Zo bleek twee weken geleden nog dat het systeem van de vroegere informatiebeheergroep aan iedereen inzage te geven in andermans studieschulden.

"Het is onaanvaardbaar dat persoonsgegevens in databases slecht beveiligd zijn. De kwetsbaarheid voor ongeoorloofd gebruik en het ontbrekende toezicht op gegevensverzameling is een risico voor identiteitsfraude. Zeker als het in verkeerde handen komt. Identiteitsfraude is snelst groeiende vorm van criminaliteit", zegt Dibi.

Dibi wil dat er een halt wordt toegeroepen aan het groeiend aantal databases. Vorige week heeft het Rathenau Instituut becijferd dat iedere Nederlander in zo'n 250 tot 500 publieke en private databases is opgenomen. Van zeer persoonlijke gegevens tot aan de registratie van de airmiles.

GroenLinks wil dat iedereen het recht krijgt op inzage in de gegevens die de overheid van hem of haar heeft verzameld. Tenzij het gaat om lopende onderzoeken van politie, justitie en de veiligheidsdiensten. "Ik vrees voor een absolute wildgroei aan dataverzamelingen. Het is de hoogste tijd dat voor iedereen inzichtelijk gemaakt wordt waar en hoe je wordt vermeld", aldus Dibi.