Gemeente Breda

College legt specifieke bevoegdheden stadsmarinier vast

De Bredase stadsmarinier fungeert als spin in het web op het gebied van veiligheid in de wijk.

Hij of zij betrekt bewoners(organisaties) bij de voorbereiding en uitvoering van het veiligheidsbeleid en ondersteunt bewonersinitiatieven die leefbaarheid en veiligheid in de wijk verbeteren. Ook is de Stadsmarinier bevoegd veiligheidsprojecten te initiëren en maatregelen te treffen door bijvoorbeeld extra toezichthouders naar de wijk sturen of cameraâs plaatsen op plekken met overlast. Dit zijn voorbeelden van taken die het college toeschrijft aan de nieuwe functie Stadsmarinier. De stadsmarinier wordt voor vier jaar aangesteld.

Het college verleent de stadsmarinier ruim mandaat om te kunnen handelen. Concreet betekent dat onder meer dat de stadsmarinier bevoegd is om naar eigen inzicht ambtelijke afdelingen rechtstreeks opdrachten te geven als de veiligheid in een wijk of buurt in het geding is. Ook kan de stadsmarinier
voorrang verlenen aan de uitvoering van integrale handhavingsacties in wijken of buurten, die eerder zijn vastgesteld door politie, openbaar ministerie en gemeente. De stadsmarinier is ook bevoegd om teamchefs van de politie te attenderen op tijdelijke prioriteiten op het gebied van wijktoezicht en zorgt ervoor dat persoonsgebonden cases worden besproken in het Veiligheidshuis Breda.
Iedere stadsmarinier heeft korte lijnen naar het bestuur. Hij of zij brengt rechtstreeks advies uit aan burgemeester of verantwoordelijk wethouder over specifieke acties in de wijk.

Het college heeft de vijf werkgebieden verder uitgewerkt. Het gaat om :


- Noordoost, bestaande uit Hoge Vucht, Doornbos en Linie, Waterdonken en Teteringen;

- Noordwest, bestaande uit Haagse Beemden en Prinsenbeek;
- Centrum, bestaande uit de binnenstad, het station, Belcrum, Valkenberg, Schorsmolen, Fellenoord en Chassé;

- Zuidwest, bestaande uit Tuinzigt, Haagpoort,Heuvel, Princenhage, Heilaar, Westerpark, Ruitersbos, Effen en gebied Hazeldonk;
- Zuidoost, bestaande uit Brabantpark, Heusdenhout, Sportpark, Zandberg, Blauwe Kei, Ypelaar, Ginneken, Overakker, Mastbos, Galderse Meren, Nieuw Wolfslaar, Bavel en Ulvenhout.

Naast het gebiedsgerichte werk wordt iedere Stadsmarinier stedelijk coördinator van een bepaald thema. Het college benoemt vijf themaâs: inbraak, jeugd, goede buur, bedrijvigheid en city.

De coördinator jeugd wordt bijvoorbeeld verantwoordelijk dat jeugdoverlast, polarisatie en radicalisering en hooligans waar mogelijk stadsbreed op soortgelijke wijze worden aangepakt. De coördinator Inbraak zorgt voor stadsbrede afstemming op het gebied van woninginbraken, inbraakpreventie en het Keurmerk Veilig Wonen. Ook zijn zij binnen dat thema aanspreekpunt voor betrokken instellingen, organisaties en andere belanghebbenden.

De stadsmariniers voor Noordoost, Noordwest, Centrum en Zuidwest starten met ingang van 1 januari met hun werkzaamheden. Het college werft voor het gebied Zuidoost een interne kandidaat.

Het college legt het functieprofiel op 2 december te kennisname voor aan de commissie Bestuur.

Breda, 24 november 2010