Gemeente Breda

Gemeente Breda bemiddelt succesvol bij conflicten

Wie een conflict heeft met de gemeente, of een klacht, bezwaar of beroep wil indienen, kan gebruik maken van conflictbemiddeling.

Een innovatie op het gebied van publieke dienstverlening waarmee het aantal bezwaarschriften en beroepsprocedures daalt. Al vanaf 2006 werkt de Gemeente Breda succesvol met conflictbemiddeling bij bezwaarschriften. Van maart 2009 tot januari 2010 gevolgd door een pilot met conflictbemiddeling bij zienswijzen. In het eindrapport van de pilot geven burgers de nieuwe werkwijze het rapportcijfer 7,3. Breda scoort daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde bij vergelijkbare pilots.

Deze aanpak past bij de ambities van het Coalitieakkoord @Breda. Het appelleert aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers, zorgt voor betere dienstverlening en draagt bij aan regionale samenwerking. Wethouder Saskia Boelema zegt hierover: âDoor conflictbemiddeling op deze manier in te zetten geven burgers, ondernemers en gemeente samen vorm aan de gekozen oplossing. Dat schept vertrouwen in de overheid. Tegelijkertijd innoveert de gemeentelijke organisatie en delen we onze kennis in de regio. Een typisch voorbeeld van betere dienstverlening tegen lagere kosten.ââ

Bemiddeling kan conflicten voorkomen en oplossen. Wie betrokken wordt bij het zoeken naar een oplossing voelt zich serieus genomen. Samen met de gemeente een conflict oplossen, met hulp en bemiddeling van een ambtenaar. Dat levert een zelf aangedragen oplossing op, die vaak beter te accepteren is. Bemiddeling geeft ook ruimte aan achterliggende belangen die in gerechtelijke procedures soms niet aan bod komen. Een groot aantal medewerkers is opgeleid om te kunnen bemiddelen, zowel in Breda als in de regiogemeenten, bijvoorbeeld Oosterhout en Drimmelen.

In het eindrapport van de pilot staan aanbevelingen om door te gaan met conflictbemiddeling en die breder toe te passen, bijvoorbeeld door eerder persoonlijk contact zoeken bij het voorzien van een conflict. De oprichting van het Coördinatiepunt Conflictbemiddeling moet zorgen voor ontwikkeling, verdieping en borging op een centrale plaats in de organisatie.

Breda, 24 november 2010