FloraHolland


FPC Snijorchidee

FLORAHOLLAND (22 november 2010) - Donderdagmorgen 11 november vergaderde de FPC Snijorchidee op vestiging Naaldwijk. Gesproken is over de totstandkoming en de consequenties van de centralisatie van de klokken op vestiging Aalsmeer.

Op vestiging Naaldwijk wordt in een aparte klankbordgroep met VGB, kopers en kwekers gesproken over de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om ook op deze vestiging beeldveilen in te voeren. Er is geen tijdstip bepaald waarop dit moet plaatsvinden. De klankbordgroep zal hierover zelf een advies uitbrengen.

De FPC heeft gevraagd om de productie van een assortimentsboekje. Gezien de grote hoeveelheid cultivars is dit nodig om goed te kunnen communiceren. Binnenkort zal dit met de werkgroep van LTO worden besproken.

De start voor de ontwikkeling van de nieuwe doos voor mini-Cymbidium, is uitgesteld tot januari. Tijdens de rondvraag is gesproken over het overveilen in dozen met een kwekerlogo. Wanneer het logo is bedekt of wanneer de partijen in een aparte veilgroep achter het reguliere blok worden verkocht, is het toegestaan om met de originele dozen te veilen.

Stilgestaan is ook bij de samenwerking met softwareleveranciers. De kwekers maakten zich hier zorgen over. Geantwoord is dat deze samenwerking middels een samenwerkingsovereenkomst moet worden verbeterd.

Discussie vond ook plaats over het mogelijk afschermen van de kopersnummers op de klok. Volgens de FPC is het nu te duidelijk welke koper wat voor welke prijs koopt. Dit kan een prijsdalend effect opleveren.

De FPC heeft afscheid genomen van S. Vermeer en R. Hooymans. Beiden worden bedankt voor hun inzet voor deze productgroep.

De eerstvolgende vergadering van de FPC zal half februari plaatsvinden op vestiging Rijnsburg.