D66

woensdag 24 november 2010

Meer keuzevrijheid bij huwelijk

D66 wil duidelijke grenzen tussen privé- en gemeenschappelijk vermogen bij het aangaan van een huwelijk. Als mensen trouwen of kiezen voor een geregistreerd partnerschap, zijn ze nu op grond van de wet automatisch in gemeenschap van goederen verbonden. De bezittingen, zoals spaargeld of het opgebouwde pensioen, en de schulden van beiden komen samen. "De wet gaat ervan uit dat een persoon álles wil delen met zijn partner. Meestal is dat niet zo," vindt D66-Kamerlid Magda Berndsen.

Kosten

Om gemeenschap van goederen te voorkomen, is het nodig om vóór het huwelijk bij de notaris een akte van huwelijkse voorwaarden te laten opstellen. De kosten hiervoor liggen tussen de 500 en de 900 euro. Berndsen: "Doordat gemeenschap van goederen per wet automatisch is, moeten wij betalen om ons privé-vermogen te kunnen bewaren. Ik vind dat we recht hebben om te kiezen zonder dat we hier voor moeten betalen."

Ouderwets

De regeling van gemeenschap van goederen dateert uit 1838. D66 wil de wetgeving aanpassen aan de huidige tijd. Vandaag de dag kiest ongeveer een op de drie koppels bewust voor het scheiden van privé vermogens. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is het percentage echtparen dat trouwt onder huwelijkse voorwaarden bijna verviervoudigd.

Scheiding

"Het huwelijk is geen religieus instituut voor de overheid, maar puur een juridische constructie, die regelmatig aan de praktijk moet worden aangepast," aldus Berndsen. Tegenwoordig eindigt een derde van de huwelijken in een scheiding. In 2008 bijvoorbeeld gingen 32.000 Nederlandse echtparen uit elkaar. Wie op basis van gemeenschap van goederen trouwt, behoudt geen rechten meer op zijn bezittingen. Bij scheiding krijgt elke echtgenoot de helft van alles.

Vrouwen

De positie van de vrouw is sinds twee eeuwen geleden sterk veranderd. Steeds meer vrouwen werken en worden kostverdieners. Volgens Berndsen moeten we de huwelijkswetgeving aanpassen aan de realiteit. "D66 gaat ervan uit van volwassenen die een bewuste keuze maken voor een huwelijk. Een eerlijke vermogensverdeling draagt bij aan de emancipatie van vrouwen."

Uitzondering

Het huwelijksvermogensrecht waardoor alle bezittingen van partners automatisch worden samengevoegd bestaat vrijwel alleen in Nederland. Landen die zo'n constructie kenden, hebben decennia geleden de gemeenschap van goederen beperkt.