Agentschap NL


Magazine BM en Krant Internationaal Ondernemen gaan in 2011 samen digitaal verder als WereldZaken

NL EVD Internationaal, het agentschap dat het Nederlandse mkb stimuleert tot internationaal zakendoen, stapt over van tijdschriften in print naar een online nieuwsbrief en weblog. Per januari 2011 gaan magazine BM en Krant Internationaal Ondernemen samen verder in een digitale tweewekelijkse nieuwsbrief, onder de naam WereldZaken.

"Wij willen ondernemers sneller informeren en inspireren om kansen te pakken op buitenlandse markten. Dat betekent onder meer: inspelen op de actualiteit," aldus Marije Hulshof, directeur NL EVD Internationaal. "Met digitale media lukt dat beter dan met drukwerk. Begin 2011 maken we die omslag. Met een tweewekelijkse nieuwsbrief en weblog kunnen we onze lezers vaker en directer informeren. We kunnen gemakkelijker doorverwijzen via links. Door de interactieve vorm kunnen we in de toekomst ook beter inhaken op vragen die bij bedrijven leven."

WereldZaken: actueel, interactief en inspirerend De nieuwsbrief WereldZaken is een goede aanvulling op het omvangrijke informatieaanbod op de website (www.agentschapnl.nl/evdinternationaal). Op de website zoekt de ondernemer gericht naar antwoorden. WereldZaken presenteert elke twee weken het belangrijkste nieuws dat internationaal actieve ondernemers moeten weten. Naast feitelijk nieuws bevat het multimediale weblog ook blogs, video's, columns, fotoreportages, FAQ's, en poll's die inzoomen op persoonlijke ervaringen van ondernemers. Het geheel is een boeiende mix van 'need to know' en 'nice to know' items. De eerste nieuwsbrief wordt in januari 2011 verstuurd. Aanmelden en meer informatie:
www.agentschapnl.nl/wereldzakennu.

Digitalisering dienstverlening
De keuze van NL EVD Internationaal om gedrukte media te digitaliseren komt niet uit de lucht vallen. Ook andere vormen van dienstverlening worden zo veel mogelijk gedigitaliseerd, zoals de beantwoording van vragen over zakendoen in het buitenland. De website heeft daarin een centrale rol. Door samenwerking met gerenommeerde databanken, informatiespecialisten en ambassades in het buitenland biedt de website toegang tot een steeds uitgebreider pakket aan actuele en betrouwbare informatie. De klant heeft daar profijt van.

Bron: NL EVD Internationaal