Ministerie van Defensie

Minister informeert parlement over helikopterproject

24 november 2010, 15.30 uur

Minister Hans Hillen heeft vandaag de tiende jaarrapportage van het helikopterpoject NH-90 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij draagt daarin onder meer een oplossing aan voor problemen met puntbelasting van het vloeroppervlak. Nederland heeft 20 toestellen besteld.

De bewindman informeert het parlement verder over abseil-mogelijkheden vanuit de NH-90 en de extra kosten die met het project zijn gemoeid door gewijzigde Europese btw-regelgeving.

Tijdelijk

In de rapportageperiode, die loopt van 1 juli 2009 tot 1 juli 2010, werden de eerste toestellen in een tijdelijke configuratie geleverd. Deze zogenoemde NATO Frigate Helicopter MOC, kan worden gebruikt voor initiële opleidingen en training, wat de gevolgen van eerdere vertragingen beperkt.

Taken

Na levering van de definitief gecertificeerde helikopters, vanaf begin 2012, neemt de NH-90 successievelijk het werk van de Lynx-helikopter over. Eerst zijn dat search and rescue-, kustwacht- en militaire bijstandtaken. Later volgt ook het werk aan boord van schepen.

Variant

De NH-90 is een Europees samenwerkingsproject voor de ontwikkeling en productie van een middelzware helikopter in een variant voor maritieme operaties en een variant voor transporttaken. Nederland neemt sinds 1991 met Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal en vanaf 2007 ook met België deel in het eerste type toestel.

Achtergrondinformatie

* Kamerbrief tiende jaarrapportage over het helikopterproject NH-90 * NH-90