Gemeente Enschede

B&W-Enschede zet sein definitief op groen voor de Spoorzone

Het college van B&W heeft dinsdag 23 november het sein op groen gezet voor de Spoorzone; de grote centrumuitbreiding aan de noordkant van de Enschedese binnenstad. In de eerste deelgebieden van dit ambitieuze project kan, als het aan het college ligt, eind 2011 de schop de grond in. De samenwerkende partners Proper Stok, Triodos/Kloos2, de Woonplaats en de gemeente willen de Spoorzone transformeren tot een duurzame en kwalitatief hoogstaande binnenstedelijke woon- en werklocatie. Op 13 december behandelt de gemeenteraad het voorgenomen besluit.

Enschede wil dé stad van Oost Nederland worden, met een centrum dat er toe doet. De ontwikkeling van de Spoorzone wordt door het college hierin van groot belang geacht. De Spoorzone heeft een gunstig effect op de werkgelegenheid en voegt een nieuw en bijzonder woonklimaat toe aan de binnenstad.
Het Ambitiedocument en de stedenbouwkundige plannen geven het college vertrouwen dat de kwaliteit goed gewaarborgd is. Na goedkeuring van de Raad en het doorlopen van de bestemmingsplanprocedures kan gestart worden met de realisatie.

"Ik ben ontzettend trots dat dit project mogelijk wordt gemaakt. Het is uniek in Nederland dat we juist in deze tijd zo'n groot binnenstedelijk project kunnen gaan realiseren", stelt wethouder Myra Koomen van Enschede. "Het is geweldig dat we externe partners hebben gevonden waarmee we samen deze stappen zetten. De Spoorzone is namelijk een belangrijk project voor de economische ontwikkeling van onze stad. "

De Spoorzone en de ontwikkeling van Stadsweide/Medisch Spectrum Twente en het Actieprogramma Binnenstad zijn belangrijke pijlers onder het (her)positioneren van het centrum van Enschede.

Ambitiedocument en stedenbouwkundige plannen
In het Ambitiedocument geven de partners aan welke doelen zij in de Spoorzone nastreven. Samengevat: de partijen streven naar een vernieuwend aanbod voor stedelijk wonen en werken in een zeer duurzaam centrumgebied.
Voor de planonderdelen Middengebied en Boddenkamp zijn de ambities uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Kernwoorden voor het Middengebied: kleinschalig, binnenstedelijk, gevarieerd en tijdloos. De opzet is stedelijk compact met doorkijkjes en een gevarieerd straat- en gevelbeeld.
Het stedenbouwkundig plan voor Boddenkamp biedt volop ruimte voor particulier opdrachtgeverschap. Boddenkamp wordt een groene enclave in de binnenstad, door het park langs de HOV-baan, maar ook door de invulling van de openbare ruimte.

Het schetsontwerp voor de stationsomgeving is een aanzet tot een kwaliteitsimpuls voor dit gebied. De nadruk ligt voorlopig op het ontwikkelen van de noordzijde van het station, inclusief een nieuw plein en fietsers-voetgangerstunnel.

In de andere deelgebieden van de Spoorzone (Polaroid, Schuttersveld en Lasonder/Zeggelt) blijft de huidige situatie voorlopig gehandhaafd.

Inloopbijeenkomst woensdag 1 december
Op woensdag 1 december aanstaande is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over de plannen in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, Enschede). De bijeenkomst is allereerst gericht op bewoners uit de Spoorzone, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.