Provincie Utrecht

Bijeenkomst stedelijke distributie en luchtkwaliteit

Gemeenten herkennen de kansen van een efficiënte distributie, maar weten vaak niet waar te beginnen. Daarom reikt de provincie Utrecht in een bijeenkomst gemeenten praktisch toepasbare voorbeelden aan waarmee ze samen met ondernemers, winkeliers, vervoerders en verladers de bereikbaarheid en de luchtkwaliteit (leefbaarheid) kunnen verbeteren.

Het is algemeen geaccepteerd dat een efficiëntere bevoorrading goed is voor de bereikbaarheid, de luchtkwaliteit, de geluidkwaliteit en de verkeersveiligheid in de (binnen)steden. De praktische toepassing van bevoorradingsconcepten is echter vaak nog een behoorlijke uitdaging. Er zijn veel betrokken partijen, zowel overheids- als marktpartijen, en weinig lokale initiatieven die echt beklijven.

Praktische informatie:

De bijeenkomst is een co-productie met 'Meer met lucht en verkeer' en vindt plaats op dinsdag 7 december van 13.00 uur tot 16.00 uur op het provinciehuis. U kunt zich aanmelden bij:
marjon.plantinga@provincie-utrecht.nl.

Voorlopig programma:

* Wat kan Meer met Lucht en Verkeer voor u doen?;
* Korte terugmelding Marjon Plantinga over inventarisatie Utrechtse luchtkwaliteitsmaatregelen;

* Stedelijke distributie en de omgeving door Birgit Hendriks (als deskundige van de Expert groep sted. distributie);
* Praktijkvoorbeeld: dagranddistributie door Frits Staats, gem. Den Bosch;

* Praktijkvoorbeeld: privilege aanpak door Robert Goevears, Agentschap NL.

Bekijk voor meer informatie over duurzame bevoorrading ons dossier Duurzame initiatieven.

Kijk voor meer informatie over verkeer en luchtkwaliteit in de provincie Utrecht ook eens op onze website Groen Gasgeven.

Voor algemene informatie:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11