Voedsel en Waren Autoriteit

NVWA haalt verwaarloosde paarden weg in Zeeland

Op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland hebben controleurs van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) 24 november 8 paarden in bewaring genomen en laten onderbrengen bij een opvangadres. Bij een eerdere controle deze maand is al vastgesteld dat de verzorging en huisvesting van de 5 warmbloedpaarden, 2 trekpaarden en een Shetlandpony te wensen overliet. De eigenaar van de paarden kreeg toen de mogelijkheid de situatie te herstellen. Er volgde echter geen verbetering. Voorafgaand aan de actie werd de paardeneigenaar op last van de officier van justitie aangehouden, gezien eerdere uitingen van agressie.

Slechte verzorging en huisvesting
De 8 paarden werden gehouden in een weide achter een woonhuis. De dieren hadden echter beperkte bewegingsvrijheid en konden niet droog liggen door een dikke laag modder van op sommige plaatsen bijna 30 centimeter. Ook was er te weinig beschutting en de zeecontainers die als stal en voerplaats dienden, waren deels vervuild met mest. De paardenhouder werd daarop gesommeerd en kreeg een periode van 1 week om de huisvestingsituatie te verbeteren. Daarnaast kreeg hij de verplichting de dieren beter te voeren en onder behandeling van een dierenarts te plaatsen.

Geen vooruitgang
Bij een nieuwe controle begin week 47 werd nauwelijks verbetering gezien. Omdat er geen vooruitzicht was op vooruitgang, zijn de 8 paarden in opdracht van Dienst Regelingen van het ministerie van EL&I in bewaring genomen. Ze zijn overgebracht naar een opvangadres waar ze de nodige verzorging krijgen. Daarnaast krijgt de eigenaar een proces-verbaal voor overtreding van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd). De eigenaar is 24 november overgebracht naar het politiebureau en na verhoor weer naar huis gestuurd.

Meer informatie:

- Webdossier Paarden

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunt u contact opnemen met het team persvoorlichting van de nVWA (070) 448 46 46.

De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit.