GroenLinks

ACTA: Europarlement gelooft Europese Commissie op haar blauwe ogen

Woensdag 24 november 2010, 13:47u - Judith Sargentini

Straatsburg, 24 november 2010 - Het Europees Parlement, zo bleek vandaag, is weinig kritisch over het Anti Counterfeiting Trade Agreement, een verdrag over de bescherming van intellectuele eigendomsrechten tussen de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen. De zorgen van GroenLinks zijn echter allerminst weggenomen. Die betreffen vooral de privacy van internetgebruikers en toegang van ontwikkelingslanden tot generieke medicijnen.

De linkse en progressieve fracties in het Europarlement, waaronder de Groenen, verlangden van de Commissie een aantal schriftelijke verduidelijkingen en garanties over de gevolgen van ACTA, waaronder een grondrechtentoets. Eerder zou de Commissie het verdrag niet ter goedkeuring mogen voorleggen aan het parlement. Een meerderheid van het parlement, aangevoerd door de conservatieven, veegde deze eisen vandaag van tafel. "Rechts gelooft de Europese Commissie op haar blauwe ogen", constateert Judith Sargentini, delegatieleider van GroenLinks in het Europarlement. "Zo verzwakt het parlement zijn positie. Eurocommissaris De Gucht van Handel zal vandaag geconcludeerd hebben dat hij de goedkeuring van ACTA al op zak heeft. Een verdrag met zulke vérstrekkende gevolgen verdient een zorgvuldiger behandeling."

"Ik ben met name bezorgd over de ACTA-bepaling die samenwerking tussen internetproviders en de entertainmentindustrie voorschrijft. Zowel de privacy van internetters als hun recht op een eerlijk proces staan op het spel als deze bepaling zo wordt uitgelegd dat providers moeten gaan controleren of hun klanten zich niet bezondigen aan auteursrechtschendingen", zegt Sargentini. "Ook bedrijven en organisaties die goedkope medicijnen leveren aan ontwikkelingslanden hebben reden tot zorg. Door ACTA dreigen zij tegen torenhoge eisen tot schadevergoeding aan te lopen, wanneer een fabrikant van merkmedicijnen meent dat een octrooi geschonden is."

"ACTA is nog niet definitief goedgekeurd", concludeert Sargentini. "Maar het parlement heeft zowel de Europese burgers als de inwoners van ontwikkelingslanden vandaag een slechte dienst bewezen."