GGD Zuid-Holland Zuid


Week zonder geweld

Vandaag gaat de Week zonder Geweld van start. Tijdens deze week - dit jaar van 24 november tot en met 1 december - wordt aandacht gevraagd voor geweld. Met de flyeractie Mep jij of word je gemept wil het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) in samenwerking met studenten van het Da Vinci College in Dordrecht in deze week huiselijk geweld onder de aandacht brengen bij jongeren.

Week zonder geweld

In het kader van de Week zonder Geweld wil het Steunpunt Huiselijk Geweld met de flyeractie onder studenten nadrukkelijk aandacht vragen voor een probleem dat al jaren toeneemt. In Zuid-Holland Zuid geeft 6,1% van de volwassenen aan ooit slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Dit komt neer op ongeveer 18.000 volwassenen in de regio. Het is belangrijk dat jongeren weten dat huiselijk geweld niet normaal is. Met de flyeractie, ontwikkeld en uitgevoerd door de studenten van het Da Vinci College, worden jongeren opgeroepen om huiselijk geweld te melden bij het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Week zonder geweld
De Week Zonder Geweld is een week waarin door verschillende landelijke organisaties, waaronder het Steunpunt Huiselijk Geweld in deze regio, activiteiten worden georganiseerd om de aandacht te vragen voor de strijd tegen geweld. Iedere organisatie richt zich daarbij op een eigen doelgroep. Door al deze activiteiten bereiken de participerende organisaties met de Week Zonder Geweld een breder publiek, waardoor wereldwijd wordt gewerkt aan een grotere bewustwording.

Steunpunt Huiselijk Geweld
Het Steunpunt Huiselijk Geweld is een aanspreekpunt voor slachtoffers en plegers, getuigen en beroepskrachten. Zij kunnen via het telefonische helpdesk van het Steunpunt Huiselijk Geweld (0909 63 53 786) terecht voor informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling bij hulpverlening.