Vrije Universiteit Amsterdam

Disregulatie van affect en psychopathologie bij adolescenten in de gezinscontext


* Startdatum: 24-11-2010


* Tijd: 11.45


* Locatie: Aula


* Titel: Affect dysregulation and adolescent psychopathology in the family context


* Spreker: A. Neumann


* Promotor: prof.dr. J.M. Koot


* Onderdeel: Faculteit der Psychologie en Pedagogiek


* Wetenschapsgebied: Psychologie, pedagogiek en onderwijs


* Evenementtype: Promotie

Ontregeling van affectieve gevoelens en psychopathologie zijn in de adolescentie nauw met elkaar verbonden. Verbetering van affectregulatie is dus een belangrijk aanknopingspunt voor programma's gericht op de pre- en interventie van psychopathologie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Anna Neumann. Zij toont verder aan dat interacties met ouders een belangrijke rol voor de ontwikkeling van adolescenten blijven spelen.

Disregulatie van affect is ligt ten grondslag aan verschillende vormen van psychopathologie, zoals angststoornissen, depressie, en agressief gedrag. Disregulatie van affect manifesteert zich bijvoorbeeld in hoge niveaus van negatieve emoties, in het gevoel dat men niet goed met zijn emoties om kan gaan, en dat men zijn gedrag in emotionele situaties niet kan controleren Neumann onderzocht de disregulatie van affect als een risicofactor voor de ontwikkeling van psychopathologie in de adolescentie, en ging na in hoeverre interacties met ouders een rol spelen in de affectieve ontwikkeling van adolescenten.

Op basis van Neumanns resultaten van een reeks studies voor die adolescenten (en hun ouders) die gedeeltelijk over meerder jaren informatie over hun gedrag, emoties en sociale relaties verstrekten, concludeert zij dat de disregulatie van affect en psychopathologie in de adolescentie nauw met elkaar zijn verbonden. Verbetering is dus belangrijk voor programma's gericht op de pre- en interventie van psychopathologie. Ook spelen interacties met ouders een belangrijke rol voor de ontwikkeling van adolescenten. Bijvoorbeeld dragen toenemende negatieve interacties tussen adolescenten en hun ouders bij aan de ontwikkeling van agressief gedrag - een effect dat Neumann gedeeltelijk door de invloed van ouders op de disregulatie van affect verklaart. Tegelijkertijd verminderen positieve interacties tussen adolescenten en ouders een deel van het risico verbonden aan verhoogde disregulatie van affect, en risicofactoren in de woonbuurt. Programma's gericht op gezins- en buurtniveau bieden dus ook aanknopingspunten voor de pre- en interventie van psychische problemen in de adolescentie.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam