Gemeente De Marne


Activiteitenlijst college B&W (week 47)

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Woensdag 24 november
Ochtend

* Wethouder Kor Berghuis heeft overleg met het dagelijks bestuur en aansluitend met het algemeen bestuur van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen Avond:

* Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Herwil van Gelder gaan naar de bijeenkomst projectgroep Lauwersoog en de voorlichtingsavond met bewoners en overige belangstellenden

* Wethouder Kor Berghuis is aanwezig bij overleg met de commissie mobiliteit (Provinciehuis Groningen)

Donderdag 25 november
Ochtend:

* Wethouder Luppo Smook heeft een bijeenkomst met de portefeuillehouders Onderwijs, Cultuur en Sport Gezondheid en Welzijn VGG
* Wethouder Herwil van Gelder heeft een portefeuillehoudersvergadering Jeugd BMWE (Bedum-De Marne-Winsum-Eemsmond)
Middag:

* Wethouder Luppo Smook heeft overleg met het Algemeen Bestuur van Ability (Uithuizen)

Vrijdag 26 november
Ochtend:

* Burgemeester is aanwezig bij overleg Bestuurscommissie Regionale Brandweer en GHOR. Aansluitend AB H&OG overleg en Bestuurlijk Overleg Gemeentelijke Kolom c.q. Bestuurscommissie Gemeenten (brandweerkazerne Sontweg Groningen)

* Wethouder Herwil van Gelder heeft een overleg met de Bestuurscommissie GGD Groningen (Brandweerkazerne Sontweg Groningen)
* Wethouder Herwil van Gelder heeft afstemmingsoverleg Passend Onderwijs - Zorg voor Jeugd Groningen (provinciehuis Groningen) Middag:

* Wethouder Herwil van Gelder neemt deel aan de Bestuursconferentie RUD Groningen

Zondag 28 november

* Burgemeester Koos Wiersma is aanwezig bij de presentatieviering van Pastor Nellie Sluis in Uithuizen

Maandag 29 november
Ochtend:

* Wethouder Herwil van Gelder en wethouder Luppo Smook hebben een gesprek met OBS de Getijden en PSW (peuterspeelzaalwerk) Middag:

* Wethouder Herwil van Gelder is aanwezig bij het toeristisch ondernemersoverleg in Leens
Avond:

* Wethouder Kor Berghuis heeft een gesprek met voetbalvereniging PWC (Westernieland)

* Wethouder Herwil van Gelder bezoekt de informatieavond openbare voorzieningen watersport Lauwersmeergebied (Lauwersoog)

Dinsdag 30 november
Ochtend:

* Collegevergadering van burgemeester en wethouders