Provincie Antwerpen


24/11/2010

Provincie Antwerpen zorgt voor burgerzin bij jongeren!

Volgens het verslag van de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) scoort het Vlaamse onderwijs een onvoldoende op burgerzin. Dit onderzoek, waar 38 landen of regio's aan deelnamen, werd gisteren gepresenteerd en kwam er uit dat we zeer slecht scoren op democratische attitudes. Laat dit nu net de reden zijn dat de Provincie Antwerpen hier reeds enkele jaren tijd en energie in steekt!

Vanuit de provincie is de nood voor het opkrikken van de burgerzin reeds enige tijd geregistreerd en zijn we hier dan ook al een aantal jaren rond actief. De Provinciale werking rond mondiale vorming en actief wereldburgerschap valt onder de noemer Kleur Bekennen.

In het schooljaar 2009 ­ 2010 hebben 217 scholen van de provincie Antwerpen gebruik gemaakt van Kleur Bekennen en Kleur Bekennen Kids. Het gaat over 142 scholen van het basisonderwijs en 72 scholen van het secundair onderwijs. Daarnaast hebben over de jaren heen 1 op 2 scholen de weg naar beide programma's gevonden.

Aangezien we reeds 50% van de scholen bereikt hebben, toont dit aan dat we niet hebben stilgezeten. Maar er blijft werk aan de winkel. We zijn dan ook druk bezig met actieve promotie om zo nog meer scholen te overtuigen.


Provincie Antwerpen