Gemeenteraadsfractie D66 Utrecht


---
Persbericht
Utrecht, 24 november 2010

D66 roept gemeente op beloften na te komen aan studentensporters

De raadsinformatieavond over de problemen op sportpark Olympos verliep voor D66 onbevredigend. Er lijkt geen oplossing mogelijk voor de problemen die de bouw van het transferium op de Uithof oplevert voor de studentenvoetballers- en rugbyers. D66 vindt dat met wat goede wil er zeker mogelijkheden zijn. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 november zal D66 een actuele motie indienen.

"Ik begrijp dat de bouw van het transferium niet langer uitgesteld kan worden. Ik zie echter wel degelijk een mogelijkheid om de bouwketen en parkeerplekken voor de bouwvakkers de eerste paar maanden ergens anders te plaatsen", aldus fractievoorzitter Gerda Oskam. Zij nam zelf ter plekke een kijkje samen met o.a. de directeur Vastgoed van de Universiteit Utrecht.

Als de bouwketen en parkeerplaatsen worden verplaatst, kunnen de rugbyers in ieder geval een trainingsveld behouden tot de zomer van 2011. De gemeente zou dit ook moeten willen proberen, gezien alle toezeggingen die zijn gedaan aan de studentensporters en beantwoording van eerdere vragen van D66 over deze problematiek.

Noot voor redactie: