Gemeente Utrecht

2010 120

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Vragen van de heer A.G. van Schie ( ingekomen 21 september 2010 en antwoorden verzonden door het college op 24 november 2010)

Dezer dagen is het Nederlands Film Festival weer prominent in het Utrechtse straatbeeld aanwezig. Bij de stadsschouwburg heeft ook het grote Gouden Kalf van de Utrechtse kunstenaar Theo MacKaay zijn plaats weer ingenomen. De kunstenaar, het Film Festival en de VVD zijn van mening dat het Kalf een permanente plek verdient in de Utrechtse openbare ruimte. In de media heeft Burgemeester Wolfsen zich ook uitgesproken, hij denkt dat het stationsgebied een mooie plaats is voor het Kalf. Dat brengt de VVD tot de volgende vragen:


1. Is het college van mening dat het Gouden Kalf van MacKaay een permanente plaats in de stad verdient?

Ja. Het beeld is een symbool van de grote betekenis die het Nederlands Film Festival voor de stad Utrecht heeft.
2. Zo ja, is het college bereid om een onderzoek te doen naar een goede plaats voor het Kalf?

Ja. De gemeente zal het beeld niet zelf van de kunstenaar kopen. Het college zal wel particuliere initiatieven voor een permanente plek ondersteunen. De Vrienden van het Nederlands Film Festival zijn bereid gevonden ons te adviseren over hoe we de Utrechters kunnen laten meedenken over een geschikte plek en over de financiering. 3. Als het stationsgebied een geschikte plaats zou zijn voor het Kalf is het college dan bereid om te zoeken naar private partners in het stationsgebied om de aanschaf van het Kalf te bekostigen?

Het moet nog blijken of dit de beste locatie is. Indien dat het geval is is een verkenning naar financiële participatie onder private partners in het Stationsgebied vanzelfsprekend. 4. Is het college bereid om uit het budget van de stichting voor het meerjarig kunstprogramma in het Stationsgebied (begroting 2011) de plaatsingskosten te dekken?

De eventuele plaatsing in het Stationsgebied moet passen in het 'plan van aanpak Kunst in het Stationsgebied', dat het College op 1 september 2009 heeft vastgesteld. 5. Is het college voorts bereid om het stationsgebied zo groen en open in te richten (gewenste visie A) dat een Kalf daarin niet zou misstaan?

Het moet nog blijken of in het Stationsgebied de beste locatie te vinden is.


---- --