Gemeente Nijefurd


Verkiezingen Súdwest Fryslân 24 november 2010

Vanwege de fusie van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel per 1 januari 2011, zijn er op 3 maart geen verkiezingen gehouden voor nieuwe gemeenteraden in deze vijf gemeenten. De verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad voor de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân worden in de genoemde vijf gemeenten op 24 november van dit jaar gehouden. Meer informatie over de verkiezingen vindt u op www.fusiesudwestfryslan.nl.

Klik hier om direct de verkiezingsinformatie te lezen.
Zie het origineel