FNV

FNV: Korten huurtoeslag dupeert lage inkomens

Het kabinet wil gaan bezuinigen op de huurtoeslag. Dat staat in de begroting voor 2011 van Wonen, Wijken en Integratie die volgende week door de Tweede Kamer wordt behandeld. Door deze korting krijgen ontvangers van huursubsidie tot ¤15,- per maaand minder. 'Een onaanvaardbaar hoog bedrag voor de lage inkomens die afhankelijk zijn van de huurtoeslag', vindt FNV vice-voorzitter Peter Gortzak. De FNV roept de Tweede Kamer in een brief op om niet in te stemmen met de nieuwe reeks kortingen op de huurtoeslag.

De FNV pleitte al eerder voor een integrale benadering van de woningmarkt. Met een brede, allesomvattende visie kan het functioneren van zowel de huur- als koopsector verbeterd worden. Daarvan is in deze begroting absoluut geen sprake. Juist en alleen de huurders met lage inkomens worden hiermee geraakt.

Schulden door kortingen
'Het gaat hier om de mensen met het inkomen rond het minimum' ligt Peter Gortzak toe. 'Om degenen die toch al nauwelijks iets overhouden aan het eind van de maand. Om hen die de crisis ook al op andere manieren voelen, bijvoorbeeld door de lagere zorgtoeslag en de hogere ziektekostenpremies en eigen bijdragen. Ook nog een korting op de huurtoeslag zal leiden tot (grotere) schulden voor deze huishoudens.'

De voorstellen voor de bezuinigingen gaan over een periode van 2011 tot 2015. In 2011 is de korting nog relatief laag: 10 miljoen. Maar dat loopt op tot 195 miljoen in 2015. In het koopkrachtbeeld van het kabinet is alleen de eerste bezuiniging opgenomen.FNV