Gemeente Berkelland


24 november 2010

Gemeente zet samenwerking met buurtschappen voort

Het college heeft vertrouwen in de samenwerking met de buurtschappen. In 2006 sloot de gemeente met 7 buurtschappen een convenant. Dit convenant wordt verlengd met 4 jaar. Het college stelt buurtschappen die nog geen convenant hebben afgesloten ook in de gelegenheid mee te doen. Verder stelt de gemeente de komdende periode aan elk deelnemend buurtschap voor 3.000 euro een projectbudget beschikbaar. Dit komt bovenop de 500 euro die men nu al jaarlijks ontvangt. Dit besluit past goed binnen het nieuwe coalitieakkoord van het college waarbij de Berkellandse samenleving als de drijvende kracht van de gemeente wordt gezien.

Verlenging
Het is vier jaar geleden dat het convenant is afgesloten met de buurtschappen. Deze vier jaar stonden vooral in het teken van het opbouwen van de samenwerking. De buurtschappen hebben tijd nodig gehad om de organisatie op te zetten en zijn in 4 jaar tijd uitgegroeid tot professionele organisaties. De gemeente is trots op de proactieve houding van de buurtschappen. De gemeente en de buurtschappen 't Broek, de Bruil e.o., Lochoezer Noabers, 't Loo, Hupsel, Dijkhoek en Veldhoek hebben dan ook samen besloten het convenant te verlengen met 4 jaar.

'Samen Anders'
Binnen het gedachtegoed van het coalitieakkoord 'Samen Anders'' past het ook de buurtschappen de mogelijkheid krijgen zich verder te ontwikkelen. Dit vraagt om de mogelijkheid om projecten op te kunnen starten die aan deze ontwikkeling bijdragen. Daar stelt de gemeente aan buurtschappen die een convenant hebben afgesloten met de gemeente eenmalig voor de periode van 4 jaar een projectbudget beschikbaar. Met dit budget kunnen zij 1 of meerdere projecten opstarten/ realiseren die bijdragen aan de sociale samenhang zoals ook past binnen het gedachtegoed van 'Samen Anders'.

Uitbreiding aantal buurtschappen dat convenant ondertekent? De buurtschappen Voor-Beltrum, Holterhoek, Olden Eibergen kozen in 2006 bewust voor het niet afsluiten van een convenant. Nu er weer 4 jaar zijn verstreken biedt de gemeente deze buurtschappen opnieuw de mogelijkheid aan om een convenant af te sluiten. Dit hoeft niet meteen, maar kan ook later nog.