Gemeente Berkelland


BESLUITENLIJST

Vergadering college van burgemeester en wethouders 23 november 2010, nr. 47.

Aanwezig: burgemeester , H.L.M. Bloemen
wethouder , J.B. Boer
wethouder , J. Markink
secretaris , A.G. Dekker

Afwezig: wethouder , L.J.H. Scharenborg

|Nr. |Portefeuillehouder, afdeling,  |Besluit               |
|  |datum              |                  |
|  |advies en onderwerp       |                  |
|1. |Besluitenlijst 16 november 2010.|Vastgesteld.            |
|  |                |                  |
|  |                |                  |
|2. |Ingekomen stukken        |Doorgenomen.            |
|  |en uitnodigingen.        |                  |
|3. |WETHOUDER J.B. BOER       |Het convenant met de buurtschappen |
|  |                |'t Broek, de Bruil e.o., Lochoezer |
|  |GEMEENTEWINKEL         |Noabers, 't Loo, Hupsel, Dijkhoek en|
|  |E. Dijkman           |Veldhoek verlengen met 4 jaar voor |
|  |                |de periode 2010-2014.        |
|  |26 oktober 2010         |De buurtschappen die nog niet eerder|
|  |                |een convenant hebben afgesloten   |
|  |Convenant Buurtschappen.    |(Holterhoek, Olden Eibergen en Voor |
|  |                |Beltrum) opnieuw de mogelijkheid  |
|  |                |bieden om een convenant af te    |
|  |                |sluiten.              |
|  |                |Aan de buurtschappen die een    |
|  |                |convenant hebben afgesloten met de |
|  |                |gemeente een projectbudget van   |
|  |                |E 3.000,-- ter beschikking stellen |
|  |                |voor een periode van 4 jaar.    |
|  |                |Instemmen met bijgaand convenant af |
|  |                |te sluiten als een overeenkomst   |
|  |                |tussen college en buurtschappen.  |
|  |                |De gemeenteraad informeren over het |
|  |                |B&W- besluit.            |
|6. |BURGEMEESTER          |De gemeenschappelijke regeling VNOG |
|  |                |2010 aangaan, zodat deze regeling in|
|  |HANDHAVING EN VEILIGHEID    |werking kan treden per 1 januari  |
|  |H. Meijer            |2011.                |
|  |                |Instemmen met de Regeling      |
|  |11 november 2010        |Bestuurscommissie Brandweer     |
|  |                |Achterhoek Oost.          |
|  |Gemeenschappelijke regeling VNOG|Het Dagelijks Bestuur van de    |
|  |en Regeling Bestuurscommissie  |Veiligheidsregio per brief     |
|  |BWAO.              |informeren over de genomen     |
|  |                |besluiten.             |
|7. |BURGEMEESTER          |Uitspraak Rechtbank voor      |
|  |                |kennisgeving aannemen. De Rechtbank |
|  |HANDHAVING EN VEILIGHEID    |heeft het beroep van Tjoonk     |
|  |M.G.J. Lubberink        |ongegrond verklaard en het verzoek |
|  |                |om voorlopige voorziening afgewezen.|
|  |12 november 2010        |                  |
|  |                |                  |
|  |Uitspraak Rechtbank in de    |                  |
|  |handhaafzaak Tjoonk.      |                  |
|8. |WETHOUDER J. MARKINK      |De 26e wijziging van de Collectieve |
|  |                |Arbeidsvoorwaardenregeling voor de |
|  |INTERN ADVIES          |sector gemeente (CAR) en de     |
|  |A. van Dijk-Bogchelman     |Uitwerkingsovereenkomst (UWO)    |
|  |                |vaststellen volgens het       |
|  |4 november 2010         |conceptbesluit.           |
|  |                |                  |
|  |Wijziging CAR/UWO.       |                  |
|9. |WETHOUDER J.B. BOER       |Instemmen met uitgifte van grond in |
|  |                |erfpacht aan de IJsclub Ruurlo en  |
|  |RUIMTE EN PROJECTEN       |aangaan van een pachtovereenkomst  |
|  |J.Seinen            |met Maatschap Oonk, Hallerweg 2,  |
|  |                |Ruurlo.               |
|  |10 november 2010        |                  |
|  |                |                  |
|  |Verplaatsing IJsbaan Ruurlo.  |                  |
|10. |WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG  |Uitspraak voor kennisgeving     |
|  |                |aannemen.              |
|  |GEMEENTEWINKEL         |                  |
|  |S.A. van der Spek        |                  |
|  |                |                  |
|  |19 november 2010        |                  |
|  |                |                  |
|  |Uitspraak Raad van State    |                  |
|  |weigering vrijstelling tweede  |                  |
|  |bedrijfswoning Grolseweg 34 in |                  |
|  |Beltrum.            |                  |

---- --