Ingezonden persbericht


Diemen, 24 november 2010

Generali VB Innovatieprijs: Speciale waardering voor adviseurs met LEF

Op de VB Branchedag van 24 november 2010 is de Generali VB Innovatieprijs uitgereikt. De vakjury heeft de innovatieprijs aan twee intermediairs uitgereikt. Commandeur verzekeringen kreeg de prijs voor 'Commandeur Yachtinsurance' en Vabu MKB voor 'Zorgloket Urk'. Het prijzengeld van ¤ 7.500,- is gelijk verdeeld over de winnnaars. Independer kreeg de aanmoedigingsprijs van ¤ 2.500,- met 'Vergelijk Kwaliteit Hypotheekadvies'. Bijzondere waardering was er voor Stichting LEF. Zij werden beloond met ¤ 2.500,- en een driejariig sponsorcontract van ¤ 2.500,- per jaar.

Generali VB Innovatie- en Aanmoedigingsprijs
De Generali VB Innovatieprijs is een onafhankelijke prijs bestaande uit een innovatieprijs voor de beste innovatie waarvan het financieel resultaat al is aangetoond en een aanmoedigingsprijs voor de beste innovatie die nog niet heeft geleid tot een aantoonbaar financieel resultaat. De prijs, die dit jaar voor de vijfde keer werd uitgereikt, is een initiatief van Generali en VB. Generali beschouwt innovatief vermogen als randvoorwaarde voor succes. 'De toekomst van de verzekeringsbranche is sterk afhankelijk van het innovatieve vermogen dat wij in de gehele keten laten zien. Innovatie bij intermediairs draagt bij aan een succesvolle toekomst' aldus Freek Wansink, Algemeen Directeur van Generali verzekeringsgroep.

Het oordeel van de jury
In de onafhankelijke vakjury zijn zowel standsorganisaties als de wetenschappelijke wereld vertegenwoordigd. Juryvoorzitter Dr. Hermen van der Lugt, Directeur Novay: 'Innovaties in de financiële sector kenmerken zich door slimmere vormen van bedrijfsvoering, waarbij het gebruik van technologie vaak een rol speelt'. In haar oordeel heeft de jury onder andere de voorbeeldfunctie voor andere intermediairs en de financiële en commerciële waarde zwaar meegewogen.

Winnaars Generali VB Innovatieprijs: Commandeur verzekeringen en Vabu MKB Commandeur verzekeringen en Vabu MKB zijn bij de jurering gelijk geëindigd. Beiden zijn een voorbeeld van een kleinschalige, innovatieve doelgroepbenadering. Commandeur benadert de markt voor pleziervaartuigen op innovatieve wijze. De keuze tussen euro's en dollars en het online en tussentijds kunnen wijzigen van het vaargebied maakt de Commandeur Yachtinsurance ook buiten Nederland aantrekkelijk. Het online aanvraagproces is eenvoudig en zij benutten het 'community-gevoel' met Twitter en Facebook. Vabu MKB richt zich juist op een regionale markt; het MKB in Urk. Zij starten het adviestraject vanuit de risico-inventarisatie en -evaluatie. Vabu positioneert zich hiermee als brede adviseur, wat een uurtarief rechtvaardigt. Vabu treedt op als arbodienst en maakt lokaal afspraken met zorgverleners. Hierdoor kunnen zij het MKB daadwerkelijk betere verzuimdienstverlening leveren. Het volledige oordeel van de jury leest u op www.generali-vb-innovatieprijs.nl.

Winnaar Generali VB Aanmoedigingsprijs: Independer De behoefte van consumenten om vooraf de kwaliteit van een advies in te schatten neemt toe als er separaat kosten voor in rekening gebracht worden, zo is de jury van mening. Independer speelt op een goede manier in op die behoefte. Reviews op internet zijn niet nieuw, maar in combinatie met de 'second opinion' is het een unieke toepassing. Het advies wordt beoordeeld aan de hand van de antwoorden op 50 vragen. De jury vindt het bijzonder dat een adviseur de mogelijkheid biedt (de adviezen van) andere adviseurs te beoordelen. Maar voor consumenten heeft dit ontegenzeglijk toegevoegde waarde. Independer kan de innovatie doorontwikkelen tot een businessmodel waarin het ook bijdraagt aan het financiële resultaat van de onderneming.

Speciale waardering: Stichting LEF
LEF is een initiatief waarbij adviseurs zich geheel belangeloos inzetten voor de educatie van middelbare scholieren op het gebied van financiële dienstverlening. LEF maakt jongeren (en dus de toekomstige klant) bewust van de waarde van geld en laat duidelijk zien dat de branche haar verantwoordelijkheid pakt. De jury en Generali vinden dat dit initiatief alle bekendheid verdient in de branche en daarbuiten. De jury hoopt dat veel adviseurs zich bij dit initiatief aansluiten. Adviseurs worden opgeroepen om minimaal een kijkje te nemen op www.jijenlef.nl om te bepalen of zij een bijdrage kunnen leveren. Hoewel LEF zich volgens de reglementen van de innovatieprijs niet volledig kwalificeerde voor deelname, de jury gemeend dit lovenswaardige initiatief toch te moeten belonen met een bijzondere prijs van ¤ 22.500,-. Daarnaast heeft Generali Stichting LEF een driejarig sponsorcontract toegezegd van ¤ 2.5000,- per jaar en ondersteunt de verzekeraar het werk van LEF door drie docenten te leveren.

Generali VB Innovatieprijs 2011
Ook in 2011 ziet de vakjury graag weer inzendingen voor de innovatieprijs. Generali en VB leveren ook dan weer hun bijdrage aan de prijs. Generali als initiator van de innovatieprijs en sponsor van het prijzengeld, VB als mediapartner. De jury vraagt intermediairs hun innovaties te laten zien aan de branche. Vanaf het voorjaar van 2011 start de inschrijving op www.generali-vb-innovatieprijs.nl.

Over Generali
Generali verzekeringsgroep nv is sinds 1870 actief op de Nederlandse verzekeringsmarkt. In die 140 jaar is Generali uitgegroeid tot een vooraanstaande pensioen- en inkomensverzekeraar voor ondernemers, ondernemingen en particulieren. In het belang van een optimale dienstverlening werkt zij daarbij samen met het professionele intermediair. Generali onderscheidt zich door een persoonlijke service, betrokken opstelling en accurate administratie. De 500 deskundige medewerkers bepalen het succes van de organisatie. Meer informatie over Generali kunt u op www.generali.nl vinden. Generali maakt als zelfstandige en solide verzekeraar deel uit van de wereldwijd opererende Generali Group. Wereldwijd heeft Generali meer dan 85.000 medewerkers in 68 landen. Eén op de vier Europeanen heeft ten minste één verzekering ondergebracht bij Generali Group. Meer informatie over Generali Group kunt u op www.generali.com vinden.

Bijlage:
Foto met onderschrift:
'Winnaars Generali VB Innovatieprijs en Aanmoedigingsprijs. Van links naar rechts: Ronald Mulder en Jolien Lakerveld (Commandeur verzekeringen), Freek Wansink (Algemeen Directeur Generali verzekeringsgroep), Bram Brouwer en David van den Berg (Vabu MKB), Mark Boskamp (Stichting LEF), Ruud Martens (Independer), Bert Brouwer (Vabu MKB) en Christian Bouter (Independer).'

Onderstaande informatie is niet bestemd voor publicatie: