Socialistische Partij

SP Amsterdam :: Actie en fractienieuws :: Extra rechercheren op wapens in Amsterdam Zuidoost

Extra rechercheren op wapens in Amsterdam Zuidoost

24-11-2010 * De SP wil dat veiligheidsminister Opstelten direct maatregelen neemt om het toenemend aantal wapenincidenten in Amsterdam-Zuidoost in te dammen. SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak: "De criminele jeugd die met wapens rondloopt moet nu worden aangepakt. De burgemeester van Amsterdam heeft ze nog een keer gewaarschuwd, maar voor de SP is de grens al lang bereikt. Die wapenbezitters moeten gewoon van straat worden gehaald."
Van Raak gaat de minister bij de behandeling van de Justitiebegroting deze week aansporen om eindelijk eens grondig rechercheonderzoek te doen naar het wapenbezit en -gebruik in de Bijlmer. Politie en het openbaar ministerie moeten zich dan vooral gaan richten op de herkomst van de wapens. Van Raak: "Hoe komen die jongens aan al die wapens? Die koop je niet zomaar in de supermarkt. De politie moet het wapenbezit bij de bron aanpakken." Daarnaast stelt Van Raak voor criminele jongeren aan te pakken door hun met criminele activiteiten verkregen bezittingen in te vorderen. "Als deze prinsjes van de straat niet kunnen aantonen dat ze dure spullen op legale manier hebben verkregen, mogen ze die spullen per direct inleveren. Dat kan bij veroordeling voor meerdere strafbare feiten," aldus Van Raak.

Van Raak vindt dat de rust in Amsterdam snel moet worden hersteld. "De wapenincidenten maken bewoners in de Bijlmer angstig. Dit moet heel snel stoppen. Minister Opstelten moet echt een daad stellen door extra recherchecapaciteit in te zetten in deze buurt."