Dura Vermeer


- 24 november 2010

Eerste Breeam-NL oplevercertificaat voor De Caaien

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft tijdens het Nationaal Sustainability Congres op 24 november het eerste BREEAM-NL Nieuwbouw oplevercertificaat uitgereikt aan Dura Vermeer voor het project `De Caaien' in Ypenburg (Den Haag). Dit is hiermee het allereerste woningbouwproject in Nederland dat volgens BREEAM-NL Nieuwbouw gecertificeerd is en pas het tweede bouwproject dat een permanent oplevercertificaat* in de wacht sleept.

Dick Boelen, directeur van Dura Vermeer Bouw Leidschendam en Hans Lijmbach, ontwikkelingsmanager bij Ceres Projecten namen het certificaat en bijbehorende plaquette in ontvangst uit handen van DGBC-projectmanager Maarten Dansen.
De Caaien scoorde als kwalificatie een Pass.

Prima score
In het certificeringstraject wordt niet alleen gekeken naar het energieverbruik van een pand, maar ook naar landgebruik en ecologie, het bouwproces, watergebruik, afval, vervuiling, transport, materialen, gezondheid en comfort. Het systeem maakt gebruik van kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een gebouw één van de volgende waarderingen: Pass, Good, VeryGood, Excellent of Outstanding. Woningbouwproject De Caaien scoorde een Pass kwalificatie. Een hele mooie beoordeling, want `Pass' houdt in dat er is gepresteerd boven het duurzaamheidsniveau dat het Bouwbesluit eist.

Dick Boelen toont zich zeer verheugd met het resultaat: "De Caaien is voorgedragen als één van de projecten voor de pilotfase van BREEAM-NL, vanwege het duurzame energieconcept dat voor de woningen is toegepast: PCS-hybride. Aangezien het project zich al in de uitvoeringsfase bevond, leek het ons aannemelijk om direct op te gaan voor een oplevercertificaat. Omdat wij bij de ontwikkeling geen rekening hebben kunnen houden met de criteria van het keurmerk, hebben de betrokken partijen alles uit de kast moeten halen om het certificaat in de wacht te slepen. Nemen we BREEAM-NL voortaan vanaf het begin mee in de ontwikkeling, kunnen projecten zeker hoger scoren, lijkt mij. Desalniettemin zijn wij heel trots op dit mooie resultaat."

De Caaien
Woningbouwproject De Caaien is onderdeel van de Haagse wijk Ypenburg, gebouwd op het voormalige vliegveld, waar vroeger de Fokkerfabriek stond. Het project is gebouwd in opdracht van Amvest en van Ceres Projecten. De laatste trad op namens Stichting Woonformatie Ypenburg (SWY) en nam het initiatiefvoor duurzaam bouwen in deze week.

Voor Dura Vermeer is De Caaien het eerste woningbouwproject met de PCS-hybride woning, die zij samen met Itho en Giesbers & van der Graaf hebben ontwikkeld. Deze beschikt over een heel laag energieverbruik en een reductie van de CO2-uitstoot met 40 procent ten opzichte van een doorsnee PCS-woning. Dick Boelen: "Een rekensommetje: een gemiddelde PCS-rijwoning van Dura Vermeer heeft een CO2-uitstoot van 2368 kilogram op jaarbasis. Met deze hybride PCS-woning wordt dit gereduceerd met 40 procent, dus 1420 kilogram per jaar. En dan zijn we er nog niet. Wij bereiden ons bij Dura Vermeer voor op een toekomst waarbij woningen helemaal niet meer putten uit fossiele brandstoffen." De woning biedt ook comfort aan de bewoner zelf. Dit zit hem in een extreem laag energieverbruik, vloerverwarming door het hele huis, het zonder airco koelen van de woning in de zomer en een gewenst klimaat voor elke ruimte. De Caaien is gebouwd tussen 2008 en 2010.

Snel en goedkoop
Een verdere bijzonderheid van de in De Caaien gebruikte PCS-hybride woning is de betaalbaarheid. Dit komt omdat de woning een hybride uitvoering is van het PCS-bouwconcept van Dura Vermeer. Met het PCS-bouwconcept worden snel en goedkoop verschillende woningbouwtypen (appartementen, rijwoningen en vrijstaande woningen) gebouwd. De Caaien is het eerste concrete hybride project. Het gebruikt technieken als speciale CO2-gestuurde ventilatiesystemen en warmtepompinstallaties met warmte- en koudeopslag in de bodem. De EPC-waarde - de geldende energienorm - ligt bij deze hybride woningen op 0,42. Bijna een halvering ten opzichte van de voorgeschreven normwaarde. En zelfs flink lager dan de norm die voor 2011 geldt (namelijk 0,6).


* De DGBC kent een BREEAM-NL Nieuwbouw oplevercertificaat toe aan daadwerkelijk neergezette gebouwen. Het certificaat is permanent geldig, in tegenstelling tot een ontwerpcertificaat. Dat wordt namelijk toegekend aan een gebouwontwerp (dat er dus meestal nog niet fysiek is).