Ingezonden persberichtBijeenkomst over afzetinnovatie in de tuinbouw

Woensdag 24 november, van 16.00 tot 20.00 uur
Locatie: RijnPlant, vestiging Berckenrode, Bosweg 6 in Naaldwijk

Geachte leden en relatie,

De tuinbouwsector is sinds jaar en dag innovatief en ondernemend. Steeds weer worden nieuwe vindingen doorgevoerd om efficiënter en goedkoper te produceren. Zou het niet geweldig zijn als onze sector net zo innovatief zou zijn op het gebied van marketing en afzet? Als we zouden weten wat de consument wil en als we zijn wensen zouden kunnen beïnvloeden? Zouden we daarmee niet een veel hogere prijs voor onze producten kunnen realiseren? Willen we dat, geloven we dat het kan, en wat komt er dan bij kijken?

VNO-NCW, LTO Noord Glaskracht en TJW bieden hun leden in Westland-Delfland op 24 november tussen 16.00 en 20.00 uur gelegenheid hierover eens flink na te denken. We hebben een aantal toppers van binnen en buiten de sector bereid gevonden om hun ideeën te spuien en de discussie aan te gaan. Wat dacht u van presentaties van Heineken en Mercedes Benz en een debat met tuinbouwtoppers Rob Baan (Koppert Cress), Bernard Oosterom (FloraHolland), Marco van Zijverden (Dutch Flower Group), Miranda van Mil (Tommies), Pleun van Dijk (ex-FloraHolland en ex-FresQ) en Mart Valstar (Best Fresh Group)?

En natuurlijk is er gelegenheid met elkaar bij te praten over de kansen en bedreigingen die we zien.

Hou woensdag 24 november tussen 16.00 en 20.00 uur vrij in uw agenda! De uitnodiging voor de bijeenkomst (inclusief de mogelijkheid tot aanmelding) volgen binnenkort.

Met vriendelijke groet,

LTO Glaskracht Noord Westland, Tuinbouw Jongeren Westland en VNO-NCW Westland-Delfland