CDA


Liesbeth Spies op Partijcongres âmeer debatâ
zaterdag 27 november 2010

Liesbeth Spies riep in haar eerste speech als waarnemend partijvoorzitter de leden op om samen aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit de evaluatierapporten van de commissie Frissen en van het CDJA. âWe hebben lang genoeg in de achteruitkijkspiegel gekeken. We moeten samen weer door de voorruit kijken, niemand mokkend op de achterbank.â
Eén van de belangrijkste aanbevelingen volgens Spies: âMéér debat en méér pittige stellingname en dus mÃnder fletse compromissen. Dat vraagt wel van onze partij dat we leren het ook oneens te zijn. Meerderheden en minderheden zullen steeds wisselen en dat is niet erg.â

Spies benadrukte nog eens het belang van mobiliteit in àlle regioâs, dus niet alleen in de Randstad en van het vasthouden aan het uitgavenpercentage voor ontwikkelingssamenwerking. Tot slot bedankte ze alle oud-bewindspersonen, oud-Kamerleden en oud-partijvoorzitter Peter van Heeswijk voor hun enorme inzet voor de partij en voor de Nederlandse samenleving.